व्यवहाराध्याय

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

व्यवहाराध्याय हातूंत वेव्हार म्हळ्यार न्यायालयप्रविश्ट वादाचें लक्षण, वेव्हारसभेचे वांगडी आनी न्यायधीश, अभियोग, प्रत्यभियोग, न्यायालयांतल्यो कारभार पद्दती, गवायांचीं लक्षणां, पुराव्याचीं साधनां, भूंयगत द्रव्य, रिणां वांटप, वारसोहक्क, आदी जायत्या न्यायलयीन विशयांचो आस्पाव जाता.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=व्यवहाराध्याय&oldid=176464" चे कडल्यान परतून मेळयलें