व्हाश्कु द गाम

विकिपीडिया कडल्यान
(व्हाश्कू द गाम सून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search

व्हाश्कू द गाम हो एक तारवटी आशिल्लो.

जल्म[बदल]

व्हाश्कू द गाम हाचो जल्म १४६० हद्या वर्सा पूर्तूगालांत जालो. व्हाश्कू म्हळ्यार नामनेचो तारवटीौ आनी भुगोलीक.

व्हाश्कु द गाम हाचो जल्म 1460 या वर्सा पोर्तुगालांत जालो. व्हाश्कु म्हळ्यार नामनेचो तारवटी आनी भुगोलीक. ताच्या बापायचें नांव इश्तेव्हांव द गामा जाल्या आवयचें इझाबेल साद्री अशें आसलें. ताच्या दोन भावांची नांवां पाउलु आनी आयरीश तर भयणीचें तेरेझा अशें आसलें. 1501 वर्सा तो कातारीन द आताईद हिचेंकडेन लग्न जालों. ताका स पूत आनी एक धूव जाली. तांची नावां :फ्रांसिश्कु,इश्तेव्हांव, पेद्रू, पाउलू, क्रिश्तोव्हांव, आल्व्हारू आनी इझाबेल. हातूंतलो फ्रांसिश्कु व्हिदीगैराचो दुसरो कोन्हि, इश्तेव्हांव हो गोंयचो गोवोर्गादोर तर आल्व्हारु मलाकाचो कापितांव जालो. दर्यावेल्या सगळे तरेच्या कामांत व्हाशकु द गाम कुशल आसलो. तेशेंच ह्या मळार देशखातीर ताणें केल्लो वावरुय म्हत्वाचो आसलो. 1492त पोर्तुगेज राजाच्या आदेशावेल्यान सेतूबल आनी आल्गार्व्हि हांगाचीं कांय व्हडीं ताणें धरलीं.1494-95 त एके गुपीत दर्याभोंवडेंत केपवटेन वचून तो सोफालाक पाविल्लो. हेखातीर 1497त पोर्तुगालच्या राजान ताका दर्यामार्ग सोदून काडपाच्या वावराखातीर फुडारी म्हूण वेंचून काडलो. 1497चे भारत भोंवडेंत ताच्या वांगडा 4 व्हडीं आनी 170 मनीस आसले. ऑगस्ट म्हयन्यांत 5 मलबारी मनीस,मसालो आनी हेर म्हाल तो मलबारसावन भायर सरलो. ऑक्टोबराचे सुर्वेक ताणें भारत सोडलो. ऑक्टोबराचे सुर्वेक ताणें भारत सोडलो.9 त सप्टेंबर 1499 दिसा लिश्बोआंत परत पावलो . पोर्तुगाल देशांत तो आपले 55 मनीस आनी दोनच व्हडीं घेवन वचूंक शकलो हे भोंवडेंतल्यान ताका लुकसाणा परस साठ पटीन फायदोच जालो अशें म्हण्टात . ताणें भारताची दुसरी भोंवडी 1502 वर्सा केली. तेन्ना ताका ‘हिंद दर्याचो धनी ’ पदवी मेळिल्ली . 1503 वर्सा तो पर्थून लिश्बोआंत पावलो. भारतांतल्यान पोर्तुगालांत येवपी दरेका राजेशायी व्हडया पोर्तुगालांत येनपी दरेका राजेशायी व्हडया ताफ्याचेर 200 क्रुझादु मोलाचो वेपार करपाची परवानगी ताका मेळ्ळी . हाका लागून तो पोर्तुगालांतलो सगळ्यांत गिरेस्त मनीस जालो . एव्होरा हांगा रावतालो. भारतीय प्रश्रांपविशीं राजाक बुद्द दितालो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=व्हाश्कु_द_गाम&oldid=176467" चे कडल्यान परतून मेळयलें