शंकर भट्ट (मीमांसक)

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

शंकर भट्ट- (1): (इ.स.चो. 17 वो शेंकडो)

एक मीमांसक. आपणाक तो मीमांसद्वैतसाम्राज्यनातिज्ञ अशें म्हणून घेतालो. काशीक रावपी नामनेचो धरेमशास्त्रज्ञ आनी महामीमांसक नारायणभट्टाचो हो दूसरो पूत. भगवद्भास्कर ह्या बृहत्तग्रंथाचो बरोवपी निलकंठ हो ताचो चलो आनी सिध्दान्तकौमुदिचो कर्तो भट्टोजी दीक्षित हो ताचो शिश्य.

शंकरान जायते ग्रंथ रचले. पार्थसारथी मिश्राच्या शास्त्रदिपीका ग्रंथाच्या दुसऱ्या खंडाचेर हाची प्रकाश नांवाची टिका आसा. द्वौत्यनिर्णयहो ताचो नामनेचो ग्रंथ. ह्या गा्रंथान कृष्णजल्मश्टमीव्रत, नवरात्रव्रत, संनिपाताशौच सारकिल्ल्या विशयांचेर जीं मता मतांतरां आसात तांचो विचार करून मीमांशास्त्राच्या आदार हाणें कांय निर्णय सांगिल्लें आसात. धश्रिणात्य ग्रंथकाऱांच्यामातंचेर आदारून आपणें हे निर्णय दिल्यात अशें ताणें म्हळां. मीमांसाबालप्रकाश हो ताचो ग्रंथ म्हणजे पूर्मीमांसासुत्रांत सागिल्ल्या सिध्दांताचें बालसुभोध विवेचन. मीमांसासंग्रह हो ताचो पद्य ग्रंथ तातूंत ह्या शास्त्रांतल्या प्रधानतत्वांची भासाभास आसा. हो ग्रंथ म्हणचे ताचे काव्याशक्तीचो अक आगळो वेगळो नमूनो, हाचभायर निर्णयचंद्रीका, व्रतमयूख, विधीरसायन, श्राध्दकल्पसार, ईश्वरस्तूती हें ग्रंथ ताणे बरयल्यात विधीरसायनांत उप्पय दिक्षीताच्या विधीरसायन ग्रंथाचें खंडन आसा. गाधिवंशानुचरित असोय ताचो अक ग्रंथ आसा.