शकुनि

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

शकुनि नांवाचे कितलेशेच राजा आनी राजकुमार भारताच्या पुर्विल्ल्या काळांत जावन गेल्यात.१)इक्ष्वांकु वंशांतल्या विकुक्षिच्या आशिल्लें.२)मार्कंडेय पुराणा वयल्यान दु:सह नांवाच्या राजाक शकुनि नांवाचो एक पूत आशिल्लो. ३)विदेह राज्याचो संस्थापक निमिचोय शकुनि नांवाचो वंशज आसलो.४)हो शकुनि चंद्रवंशी राजा दशरथाचो पूत आनी यदुपूत कोष्टुचो वंशज आशिल्लो.५)पांचवो शकुनि महाभारत काळांतलो कौरवांचो मामा. तो गांधार देशाचो राजा आनी गांधारीचो भाव आशिल्लो. दुर्योधनाक राज्य मेळचें म्हूण ताणें पांडवांचो छळ केलो. महाभारतांत झूज घजोवन येवपाक शकुनि निती कारण जालो पांडवांनी कृष्णाचेर विस्वास दवरिल्लो तसो कौरवांनी शकुनिचेर दवरिल्लो. ताची बुद्द तीक्ष्ण आसली. निमाणे कडेन तो सहदेवाच्या हातान पुता सयत मेलो.

-कों.वि.सं.मं.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=शकुनि&oldid=202410" चे कडल्यान परतून मेळयलें