शणै, विठ्ठल

विकिपीडिया कडल्यान
हुपून वचात: दिशा-नियंत्रण, सोद

सतराव्या शेकडयांतल्या पूर्वार्धांत जावन गेल्लो मुत्सद्दी गोंयकार. कर्नाटकांतल्या इक्केरी नांवाच्या ल्हानशा संस्थानांत तो वकिल आशिल्लो. तो मुळचो केळशीचो. मराठी, कानडी, संस्कृत आनी पुर्तुगेज ह्या चार भासांनी ताणें प्राविण्य मेळयले. तो हुशार आशिल्ल्या कारणान इक्केरीचो राजा वेंकटप्पा हाचो परराश्ट्रीय वकील म्हूण ताची नेमणूक जाली.

ताच्या कर्तुपाचेर व्यंकटप्पा खूश आसलो आनी ताचें सगळें परराश्ट्रीय राजकारण विठ्ठल शणैच्या सल्ल्यान चलतालें अशें सांगतात


-कों.वि.सं.मं

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=शणै,_विठ्ठल&oldid=169381" चे कडल्यान परतून मेळयलें