शांतादुर्गा कुंकळ्ळीकरीण प्रसन्न

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

शांतादुर्गा कुंकळ्ळीकरीण प्रसन्न शांतादुर्गा ही मुळ कुंकळ्ळी सालसेंत गांवातली. कुंकळ्ळी गांवांत कुंलवाडा ह्या वाड्यार तळेभाट ह्या ज़ाग्यार तीचे मुळ देऊळ आशिल्ले. तिका चार भयणी आसा. गोंयत पुर्तुगेज आयले तेन्ना बाटाबाटचो वावर चलतालो आनी शांतादुर्गा देवी बाटोवपाक लागले तेन्ना ती फातर्प्या गांवात वाचुन रावली. कुंकळकांन्न सायबीण कुंकळच्या लोकाची देवी. तीची वर्सान वर्स पांच दिस ज़ात्रा ज़ाता. ती डिसेबर म्हयन्यात ज़ाता ही ज़ात्रा गोंयची फामाद ज़ात्रा ज़ावन आसा. ज़ात्रेक गोंयचे आनी गोंया भायले लोक येता. ज़ात्रेक व्हड फेरी येता.देवीचच्या दर्शनाक साबार धर्माचे लोक येता.

कुंकळकान्न देवी वर्सा-वर्स आपल्या गांव घरा येता ती म्हळ्यार कुलवड्या वाड्यार्. अशी एक म्हण आसा ज़ेन्ना देवी आपल्या गांव घरा येता तेन्ना कुंकळी गांवात व्हड सण म्ह्ळ्यार संत्र्यो ज़ाता. सत्र्यो एक वर तळेभाट हागां नाचयतात सत्र्यो म्हणल्यार देवीक रंग लावप आनी मागीर भाविकांक लावप ज़ेन्ना देवी तळेभाट हागां येता तेन्ना ताची पालकी खुब लवं आसता. देवी आपल्या गांव घरा पवली म्हुण खुब ऊमेदिन आसता नाची पालकी धरपाक चार मनीस लगता पुण ज़ेन्न ती गांव घरा वता तेन्ना पालकी खुब ज़ड असता. तेन्ना पालकी धरपाक स मनिस लागतात. कुंकळकान्न सायबीण गोंयची व्हड देवी मानतात्.

संदर्भ[बदल]