शांताराम नांदगावकर

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

शांताराम नांदगावकरहे ज्येशट गितकार आशिल्ले.

जल्म[बदल]

ज्येश्ट गीतकार शांताराम नांदगांवकर हाचो जल्म 19 आँक्टोबर 1936 दिसा कणकवलीच्या नांदगावांत जालो.

शिक्षण[बदल]

ल्हानपणणांतूच तें मुबंय आयलेदादर शिरोडकर हायस्कूलांत तांचें मुऴावें शिक्षण जालें. ताचों लोकांक लांगी करंपाचो गूण, खुब्ब नम्र स्वभावा हाका लागून तांचो मित्रपरीवार खुब्ब व्हड आसलो.

वावर[बदल]

तें 1985 वर्सा शिवशेनेच्या तिकेटिचेर विधानपरिषदेचेर निवडून आयिल्ले. पूण , राजकाण हो कांय ह्या मनशाचो पिड नासलो . शब्दांतल्यान जग उबें करपाची ताकद तांचे कडेन आशिल्ली. तांच्या गितांनी फक्त जुन्या जाणट्यांकूच न्हय तर तंरणाटयाकूय मान दाखोवन आयल्ली .

गीता[बदल]

आयजूनय तांच्या भावगितांक रसीक विसरुंक ना. ह्रदयी वंसत फुलताना (अशी ही बनवाबनवी) , रुपेरी वाऴूत माडाच्या बनात,दाटून कंठ येतो (अष्टविनायका) ससा तो कसा , प्रथम तुला वदीतो , पहिलें न मनं तुला (गुपचुप) , धंदीत गंधीत होउन.

मरण[बदल]

तांकां मधुमेह आनी अल्झायमराच त्रास जातालो. तातूतूच दि. 11 जुलय 2009 दिस हो गीतकार काऴच्या पड्डयार काऴाच्या पड्डयार गेलो.


== संर्दभ ==[1]

  1. भांगरभूय दिसाऴें ,19, आँकटोबर 2016