संत गाडगे बाबा

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

संत गाडगे बाबा.घर सोडून समाजाचे सृदरावपाक ते घराभायर पडले.

जल्म[बदल]

संत गाडगे बाबा हांचो जल्म दि.23फेब्रवारी 1876 हया दिसा अमरावती जिल्हांतल्या शेणगाव हांगा जालो.

जिवीत[बदल]

तांचे पुराय नाव डेबूजी झिंगराजी जानोरकर आसले.ते तांच्या आवयल्या आवयगेर म्हणल्यार मूतिजापुर तालुक्याल्या दापुरे हांगा तांच्या मामागेर तांचो ल्हानपन गेलों. तांच्या मामाची खूब्ब शेतजमीन आसली. ल्हानपणा सावन तांकां शेती करपांत रस आसलो.गोरवांची काऴजीघेवपाक तर ताका खूब्ब आवडटाले. ताजो बापूय झिंगराजी हो मडवऴ आसलो. आई सखूबाईन ताचें नाव डेबू दवल्लें. डेबू ल्हांन आसतनाच तांचो बापूय सोर्ज्ञय लागून भायर पडलो. तातूंत डेबूची घरची स्थिती एकदम गरिब आसली.

वावर[बदल]

डेबू गोरवां राखपाक,जोत चलोवपाक,रोवणी कापणी आसली कामां करपाक लागलो.हें काम करपाक ताका मनांतलयार खूबब आवडटालें.नितऴसाण करप हो तांचो विशेश गूण आसलो.डेबूचें लग्ग ल्हानपणांतूच जाल्ले तांका चार चलयो आशि. पणू ताचें लक्ष सवसारांत कमीच आसलो.आपलें घर सोडून समाजाचे सृदरावपाक ते घराभायर पडले. कसलीच अपेक्षा ना दवरतां ताणी मोहीम हातांत घेतली. तांचे लागी सदांच एक सात्र आनी हातांत एक फुटके गाडगें आसतालें,देखून तांकां लोक आदरान 'गाडगेबाबा'लागले. 

मरण[बदल]

हो ज्ञषी,संत 20 डिसेंबर 1956 हया दिसा अमरावती शारांत भायर पडलो.

संदर्भ[बदल]

[1]

  1. भांगरभूंय,20 डिसेंबर 2017
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=संत_गाडगे_बाबा&oldid=176581" चे कडल्यान परतून मेळयलें