संयुक्त राश्ट्रसंघटना

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

संयुक्त राश्ट्रसंघटना दुसऱ्या म्हाझुजा उपरांत भक्षक झुजां पयस दवरून, आंतरराश्ट्रीय शांतताय आनी सुरशा बाळगूपाच्या हेतान अस्तित्वांत आयिल्ली एक जागतीक संघटना. हाचें headquarters आमेरिकेचें नीउ यॉर्क शारान स्थीत आसा।