संयुक्त राश्ट्रसंघटना

विकिपीडिया कडल्यान
संयुक्त राश्ट्रसंघटना , स्वित्झर्लंड

संयुक्त राश्ट्रसंघटना दुसऱ्या म्हाझुजा उपरांत भक्षक झुजां पयस दवरून, आंतरराश्ट्रीय शांतताय आनी सुरशा बाळगूपाच्या हेतान अस्तित्वांत आयिल्ली एक जागतीक संघटना. हाचें headquarters आमेरिकेचें नीउ यॉर्क शारान स्थीत आसा।