समिक्षेचीं प्रयोजनां

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

समिक्षेचीं प्रयोजनां साहित्यांत सुदारणां करपा खातीर आदार करतात. ही सकयल दिल्ली कांय प्रयोजनांः[1]

परिक्षण[बदल]

परीक्षण म्हळ्यार ‘Review’.समिक्षेचे मुखेल प्रयोजन म्हळ्यार परीक्षण.एकाद्री साहित्यकृती घेवन तिचें परीक्षण करप म्हळ्यार त्या साहित्यकृतींतलें बरें-वायट,गूण-दोश सांगप.तातूंतली सुंदर थळां सोदप आनी मांडप.हांगा समिक्षक आपले पध्दतीन चड करून आस्वादक पध्दतीन पुस्तकाचें परीक्षण करता.देखून खुपदां परिक्षणां वेळार समिक्षकान पुस्तकांतल्या बऱ्या गजालींचेर चड भाश्य केल्लें दिश्टी पडटा. अशें तरेचे समिक्षक आमी पुस्तक परीक्षक ह्या नांवान वळखतात.

अभिप्राय[बदल]

अभिप्राय म्हळ्यार आपलें मत. एकाद्री साहित्यकृती सुंदर आसा अशें समिक्षक सांगता तेन्ना ती खरीच सुंदर आसा काय ना हाचो सोद घेवपाचो यत्न वाचक करता. समिक्षक ती साहित्यकृती सुंदर कित्याक हे विशीं जेन्ना विस्कावन सांगता म्हळ्यार तो आपलें मत वा आपलो अभिप्राय दिता तेन्ना ते साहित्यकृती विशीं कुतूहल निर्माण जाता. ते साहित्यकृतींत अशें कितें बरें आसा हाचो सोद घेवपाचो प्रयत्न मागीर वाचक करता. थोडेभितर समिक्षकान दिल्ल्या अभिप्रायावरवीं वा मतां वरवीं वाचक पुस्तक वाचपाक प्रवृत्त जाता.

परिचय[बदल]

परिचय म्हळ्यार वळख. खंयचीय कृती जेन्ना जल्माक येता तेन्ना ती वेगवेगळी मुल्ल्यां, गूण-दोश,सोबीतकाय हे सगळे

संदर्भ[बदल]

  1. क्ष. समिक्षेतलो, डॉ. बाळकृष्ण कानोळकर