सुरेश गुंडू आमोणकार

विकिपीडिया कडल्यान

सुरेश गुंडू आमोणकार हांचो जल्म बोरी,फोंडें हांगासर २२ मार्च १९३५ दिसा जालो।[1]

जल्म आनी शिक्षण[बदल]

मुंबय आनी पुणेंसुरेश गुंडू आमोणकार हांचो जल्म बोरी, फोंडा हांगासर २२ मार्च १९३५ दिसा जालो. सुरेश गुंडू आमोणकर, ८० हांणी तीन मळांचेर खूब मोटें आनी मोलादीक योगदान दिला. एक मळ शिक्षणाचें, ज्या मळार तांणी शिक्षक म्हूण आदीं आफ्रीकेंतल्या केनिया देशांत आनी उप्रांत गोयांत नामना जोडल्या.

जी. एस. आमोणकर विद्यामंदीर (आदलें न्यू गोवा हायस्कूल) ह्या माध्यमीक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक, गोंय, दमण आनी दीव माध्यमीक आनी उचच् माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष आनी गोंय सरकारच्या साक्षरता मिशन आनी गोंय प्रौढ शिक्षण संचालनालयाचे संचालक ह्या नात्यांनीय तांणी केल्लो वावर म्हत्वाचो थारला.

वावर[बदल]

  • १९५६ ते १९९६ मेरेन शिक्षणीक मळार वावर
  • केनिया (उदेन्त आफ्रिका) हांगा शिक्षक. उपरांत न्यू गोवा हायस्कूल, म्हापशें ह्या विद्यालयाचे मुख्याध्यापक.
  • गोंय, दमण, दीव माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचो अध्यक्ष आनी गोंय राज्य साक्षरता मिशन आनी गोंय प्रौढ शिक्षण संचालनालयाचे संचालक.
  • गोंय रेड क्रॉस, गोंय भारत बालवीर संघटण आनी गोंय मुख्याध्यापक संघटणा ह्या संस्थांनी वावर.
  • म्हापशें नगरपालिका मंडळाचे धा वर्सां वांगडी आनी एक वर्स अध्यक्ष.

भाशीक वावर[बदल]

दुसरें मळ अणकाराचें. अणकाराखातीर तांणी धर्मग्रंथ नदरे मुखार दवरून कोंकणी साहित्यांतलें धर्मीक तत्वगीन्यानाचें दालन गिरेस्त केलां. आरंभ धम्मपद ह्या ग्रंथाच्या आकारान 1997 वर्सा केलो आनी त्या ग्रंथाक साहित्य अकादमीचो अणकाराचो पुरस्कार फावो जालो. मागीर, फाटल्या १७ वर्सांमदी श्री भगवंतान गायिल्लें गीत हो श्रीमद्भगवद्गीतेचो अणकार, श्री तिरूवल्लुवर हांच्या तिरूक्कुरळचो अणकार, रोसाळ कोंकणी ज्ञानेश्वरी जपुजी साहिब, जुआंवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभवर्तमान, झेनचो दिश्टावो हे तांणी केल्ले अणकार उजवाडाक आयले. उप्रांत तांणी फादर थॉमस स्टीफन्स हांणी 16 व्या – 17 व्या शेंकड्यांत मराठींत रचिल्ल्या ख्रिस्तपुराणाच्या अणकाराक हात घालो. त्या वावरांत जाल्ल्या अभ्यासांतल्यान आनी संशोधनांतल्यान दोन ग्रंथांचो जल्म जालो. एक ख्रिस्तपुराणाचो कोंकणींत अणकार आनी दुसरो – गोंयचें संवसारीकरण.

सोद वावर[बदल]

ख्रिस्तपुराणाचो अणकार करताना इतिहास धवळपाचो, फाटभूंय तपासपाचो आनी संदर्भाचो सोद घेवपाचो जो वावर जालो तातुंतल्यान एके दीर्घ प्रस्तावनेचो जल्म जालो. ते दीर्घ प्रस्तावनेकूच गोंयचें संवसारिकीरण ह्या ग्रंथाचें रूप आयला. पिराय आनी भलायकी हांच्या संबंदांतल्या आडखळींचेर जैत जोडून हो वावर फळाक आयलां हें ताचे व्हडविकेचें एक खाशेलेपण. समाज सेवक समाजसेवेच्या मळार ते सदांच क्रियाशील रावतल्यात. रॅड क्रॉस, बालवीर संघटना ह्या आनी हेर कितलेश्याच संस्थांवरवीं तांणी समाजीक वावराक आपणाल्या गुणांचो लाब दिला. शिक्षणीक आनी साहित्यीक क्षेत्रांतले सेवेखातीर भारत सरकारान पद् मश्री पुरस्कारान तांचो भौमान केला. गोंय सरकारान आनी समाजसेवी संस्थांनीय पुरस्कार दिवन तांच्या कार्याचो गौरव केला.

पुरस्कार[बदल]

  • शिक्षणीक मळावयल्या मोलादीक योगदाना खातीर १९७८ वर्सा गोंय, दमण, दीव सरकाराचो राज्य पुरस्कार।
  • बौध्द साहित्याचे अभ्यासक ह्या नात्यान झॅन काणयो आनी जातक कथा हांचो अणकार।

संदर्भ[बदल]

[2]

  1. धम्मपद-सुरेश गुंडू आमोणकार,आस्मिताय प्रतिष्ठान,१९९७
  2. उदय भेंब्रे