सेंट ऑगस्टीन

विकिपीडिया कडल्यान
हुपून वचात: दिशा-नियंत्रण, सोद
Augustine at the School of Souk Ahras,Thagaste" by Benozzo Gozzoli


सेंट ऑगस्टीन (इ.स. 354 – 430) ह्या रोमी बिश्पान सिटी ऑफ गॉप (देवनागरी) हो ग्रंथ बरयलो. हातूंत ताणें जिणेचे दिव्य मार्ग ( देवनागरी) आनी पार्थिव मार्ग (ऐहिक नगरी) अशे दोन विबाग वर्णिल्यात. युरोपाच्या मध्ययुगीन राजकीय आनी धर्मीक इतिकासाक म्हत्वाची प्रेरणा ह्या ग्रंथावरवीं मेळ्ळी. सेंट ऑगस्टीनान प्लॅटोचें न्याय हें राजकीय उद्दीश्ट आनी कल्याणमय जीण हे अॅरिस्टॉटलाचें राजकीय उद्दीश्ट किरिस्तांव धर्मीय नदरेंतल्यान मांडलां. [1]

संदर्भ[बदल]

  1. कोंकणी विश्वकोश खंड ४
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=सेंट_ऑगस्टीन&oldid=134597" चे कडल्यान परतून मेळयलें