हळद

विकिपीडिया कडल्यान

हळद ही हळदुव्या रंगाची आसता.

ताचें कूळ- Zingiberaceae. ताका लॅटीन नांव म्हळ्यार - Curcuma Longa Linn.

ही वनस्पत गांवांत खुबश्या जाणांच्या पोरसांत आमकां पळोवपाक मेळटा. वेगवेगळ रूचीक जीनस करचे खातीर हळदीच्या पिठ्याचो आमी चड उपेग करतात. हलदीच्या सुगंधी पानांच्यो आमी पातोळ्यो करपा खातीर उपेग करतात. बांगड्यांचें वा ताल्ल्यांचें सुकें धबधबीत केल्यार तातूंत हळदीचीं पानां वासा खातीर घालतात. हळदीचे खूड(मुळां) उकडून वयली साल काडची आनी ती सुकोवन वखदी उपेगा खातीर वापरची. ह्या हळदीच्या कुडांचो पिठो आजकाल बाजारांत पाकिटांनी सहज मेळटा. ह् पिठ्याचो सौंदर्यप्रसारकांत सोंदर्य वर्धक म्हूण उपेग करतात. हो पिठो जंतू नाशक आसून कातीचो रंग सुदारपाक ताचो उपेग जाता. हे खातीर हळद दूदांत झरोवन मुखामळार लावची.

कुडींतलो पित्तोदोश इबाडून कामीण आनी पंडुरोग सारक्या दुयेंसा

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=हळद&oldid=206217" चे कडल्यान परतून मेळयलें