हॉब्जावरी जॉन लॉक

विकिपीडिया कडल्यान

हॉब्जावरी जॉन लॉक (1632- 1704) समाजीक करार हें राज्यशासनाचें अधिश्टान मानता. ताणें राजकीय सत्तेची व्याख्या केली ती अशी – मरनाची शिक्षा धरून आनी ताच्यायपरस कमी खर शिक्षा दिवपामेरेनचे कायदे करपाचो अधिकार म्हळ्यार राजकीय सत्ता. हे कायदे चडकरून संपत्तीचे वेवस्थेखातीर आनी राखणे खातीर गरजेचे आसतात. स्वराज्याक परकी सत्तेपसून बादा येवची न्हय न्हय देकून राखण करपाक आनी केल्ले कायदे अंमलांत हाडपाक समाजाक अधिकार आसतात आनी ते फक्त समाजीक हिता खातीरच आसतात.