मजकूराशीं उडकी मार

ॲलिटिस, ओडिसीयस

विकिपीडिया कडल्यान
ओडिसीयस ॲलिटिस

ओडिसीयस ॲलिटिस (जल्मः 2 नोव्हेंबर 1911, इरकलियन-क्रिट). एक नामनेचो कवी. मुळावें शिकप जातकच ताणें अथेन्स विद्यापीठाच्या कायद्याच्या विद्यालयांत प्रवेश घेतलो पूण शिकप अर्द्यारूच सोडलें.

अँड्रियास अँब्रिकोस हांचीं व्याख्यांनां आयकून 1935 सावन ताणें बरोवपाक आनी ‘ कॉलेजां ’ (फ्रेंच चित्रकलेचो एक प्रकार) करपाक सुरवात केली. 1935 त अथेन्स हांगा भरिल्ल्या International Surrealist प्रदर्शनांत ताणें आपलीं कॉलेजां मांडलीं. First Poems, Orientations (1936) हे ताचे सुरवातीचे कवितां झेले. ताची हेर बरपावळ अशीः Hourglass of the Unknown (1937), In service of Summer and Sun the first, together with Variation on Sunbeam (1943). पदांचो झेलो The Ro Eros (1972), कलेची समीक्षा करून बरयल्लें The Painter Theophilos (1973), निबंदां झेलो Open Book (1974).To Axion Esteᶺ हें पुस्तक बरयलें. ग्रीक परंपरेचे फाटभुंयेआड स्वतंत्रताये खातीर आनी सर्जनशीलतेखातीर चलिल्लो आर्विल्ल्या मनशाचो संघर्श दाखोवपी ताची नितळ बुध्दिवादी नदर आनी संवेदनक्षमतेचें चित्रण दाखोवपी काव्यलेखना खातीर ताका 1979 त साहित्या खातीर आशिल्लो नोबेल पुरस्कार फाव जालो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ॲलिटिस,_ओडिसीयस&oldid=202713" चे कडल्यान परतून मेळयलें