ॲस्टन, फ्रान्सिस विल्यम

विकिपीडिया कडल्यान
फ्रान्सिस विल्यम ॲस्टन

फ्रान्सिस विल्यम ॲस्टन (जल्मः 1 सप्टेंबर 1877, हारबोर्न बर्मिगहॅम; मरणः 20 नोव्हेंबर 1945 केंब्रिज). नामनेचो ब्रिटीश रसायन आनी भौतिकीशात्रज्ञ. ताचें शिकप मालव्हर्न कॉलेज, बर्मिगहॅम आनी केंब्रिज विद्यापीठांत जालें. 1910 पसून जे. जे. थॉमसन हाचो सहाय्यक म्हूण ताणें कॅव्हेंडिश प्रयोगशाळेंत काम केलें. 1920 त ट्रिनिटी कॉलेजचो फेलो म्हणून ताची वेंचणूक जाली. थॉमसन हाणें समस्थानिकांचो (Isotopes) सोद लायतकच ॲस्टर हाणें समस्थानिक आशिल्ल्या मूलद्रव्यांचे भितरले रचणुके विशीं संशोधन करपा खातीर आनीकय बऱ्यो आनी नव्यो पध्दती सोदून काडपा खातीर उपाट संशोधन केलें. पयलो द्रव्यमान वर्णपटलेखक (Mass Spectrograph) ताणें तयार केलो आनी ताचे वरवीं समस्थानिक आशिल्लीं कितलींशींच मूलद्रव्यां सोदून काडलीं.

द्रव्यमान वर्णपटलेखका वरवीं कितल्याशाच मूल्यद्रव्यांच्या समस्थानिकांचो सोद लायिल्ल्या खातीर आनी Wholenumber Rule ह्या ताच्या सिध्दांता खातीर ताका 1922 त, रसायनशास्त्र विशया खातीर आशिल्लो नोबेल पुरस्कार फाव जालो.

रॉयल सोसायटीन 1921 त ताची फेलो म्हूण वेंचणूक केली. मॅकेंझी डॅव्हिडसन पदक (1920), ह्यूझ पदक (1922), जॉन स्कॉट आनी पॅटरनो पदक (1923), रॉयल पदक (1938) आनी डडेल पदक (1941) अशीं कितलींशींच पदकां ताणें मेळयलीं.

ताणें बरयल्लीं म्हत्वाचीं पुस्तकां अशीः Isotopes (1922), Structural Units of Material Universe (1925), Mass Spectra and Isotopes (1933).