ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್

विकिपीडिया कडल्यान
ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ 14.04.16

ಜನನ್[बदल]

ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಜುಲೈಚಾ ೭ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಲೊ.ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವಿವಿಧ್ ಥರಾಚಾ ಸಂಗೀತ್ ಶೈಲಿಂತ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ವ್ರತ್ತಿ ಜೀವನ್[बदल]

ಕಾಮಾಂತ್ ಮೊಸ್ತು ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂತ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆ.ಮುಂಬೈ ವಚೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಂದಾಜ್ ಪಿಕ್ಚರಾಂತ್ ರಬ್ಬಾ ಇಷ್ಕ್ ನಾ ಹೋವೆ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೊ. ೨೦೦೨ ಇಸ್ವೆಂತ್ ವೈಸಾ ಭೀ ಹೋತಾ ಹೈ ಭಾಗII ಪಿಕ್ಚರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಗಾಯ್ಲೆಲೆ ಪದ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೆ ಬಂದೆ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂತ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡಾಂಚಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಹೆಂ ಪದ್ ಗಾವ್ನ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲೊ ಲೊಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೊ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಿಲ್ಮಾಂತ್ Mangal Pandey: The Rising ಂತ್ ಮೊಸ್ತು ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಾಂತ್ ಆನಿ ಪಿಲ್ಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಇತರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪಿಲ್ಮಾಂತ್ ಓ ಸಿಕಂದರ್ ಗೀತ್ ಅಸಾ.[1] ಕೈಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಂಚೆ ತೇರಿ ದಿವಾನಿ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆ ಅಲ್ಬಮ್ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಪದಾಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಲಾಮ್-ಇ-ಇಷ್ಕ್ ಪಿಲ್ಮಾಚೆಂ ರಬ್ಬಾ ಪದ್ (ಕ್ಯಾಸೆಟ್) ದಾಖಲೆ ಜಾಂವ್ಚಾ ತಿತ್ಲೆ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಜಂಗ್ಲಿ ಪಿಲ್ಮಾಚಿ ಪದಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಮೊಸ್ತು ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.೨೦೦೨ ಂತ್ ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ದಿ ಇನ್‌ಕ್ರೆಡೆಬಲ್ಸ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಾ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್ ಅಶಾ ಬೋಂಸ್ಲೆ, ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಆನಿ ಕುನಾಲ್ ಗಂಜಾವಾಲಾ ಹಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಸೋನಿ ಟಿವಿಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತೀರ್ಪುದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.[2]

ವ್ಯಯುಕ್ತಿಕ್ ಜೀವನ್[बदल]

ಪದಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ[बदल]

[ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು]

 • Jackie (ಜಾಕಿ), (ಎಕ್ಕ ರಾಜ ರಾಣಿ ನನ್ನ ಕೈಯೊಳಗೆ, ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ..)()-೨೦೧೦
 • (ಕೃಷ್ಣನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ), ಮೋಸ ಮಾಡಲೆಂದೇ ನೀನು ಬಂದೆಯಾ..)(ಕನ್ನಡ)-೨೦೧೦
 • ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸು , ಒಂದು ಮಾಮರ(ಕನ್ನಡ)೨೦೧೦
 • ಪಾಠಶಾಲಾ , ಆಯೆ ಖುದಾ (ಹಿಂದಿ)೨೦೧೦
 • ಲವ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಓರ್ ಧೋಕಾ,ತು ಗಾಂಡಿ & ತೈನು ಟಿವಿ ಪರ್ ವೆಖ್ಯಾ, ಲವ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಓರ್ ಧೋಕಾ (ಹಿಂದಿ) ೨೦೧೦
 • ಕೈಸೆ ಹೈ ಯೆ ಉದಾಸಿ , ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ (ಹಿಂದಿ)೨೦೧೦
 • ಫಸ್ ಗಯೆ ರೆ ಒಬಾಮಾ (ಹಿಂದಿ)೨೦೧೦
 • ಸಾಲ್ವಡೋರ್, ಕಪಲ್ಸ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್)೨೦೦೯
 • ತಿರುಬೋಕಿ, ರಜನಿ(ಕನ್ನಡ) ೨೦೦೯
 • ಫಟಕ್, ಕಮೀನೆ (ಹಿಂದಿ) ೨೦೦೯
 • ಓ ನನ್ನ ಒಲವೇ ,ಪರಿಚಯ (ಕನ್ನಡ) ೨೦೦೯
 • ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಮ್, ಆಕಾಶಮಂತ (ತೆಲುಗು) ೨೦೦೯
 • ಒಕ್ಕನೋಕ ವುರಿಲೋ, ಆಕಾಶಮಂತ (ತೆಲುಗು) ೨೦೦೯
 • ಕಮ್ಮುಕುನ್ನ ಚಿಕಟ್ಲೋನಾ, ಅರುಂಧತಿ (ತೆಲುಗು)೨೦೦೯
 • ಹಳೆ ಪಾತ್ರೆ ಹಳೆ ಕಬ್ಬಣ, ಜಂಗ್ಲೀ (ಕನ್ನಡ)೨೦೦೯
 • ತೂ ಜಾನೆ ನಾ (ಅನ್‌ಪ್ಲಗ್ಗಡ್), ಅಜಬ್ ಪ್ರೇಮ್‌ಕೀ ಗಜಬ್ ಕಹಾನಿ (ಹಿಂದಿ)೨೦೦೯
 • ಅರ್ಜಿಯಾ, ಡೆಲ್ಲಿ-6 (ಹಿಂದಿ)೨೦೦೯
 • ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಟು ಚೀನಾ (ಹಿಂದಿ)೨೦೦೯
 • ಅಭಿಯುಮ್ ನಾನುಮ್ (ತಮಿಳು) (೨೦೦೮)
 • ಚಂದ ಕಣೆ ಚಂದ, ಚಂದ (ಕನ್ನಡ) ೨೦೦೭
 • ಜಾಣ ಓ ಜಾಣ, ಸಜ್ನಿ(ಕನ್ನಡ) ೨೦೦೭
 • ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದೆ (ಕನ್ನಡ)(೨೦೦೭)
 • ಪರುಗು (ತೆಲುಗು) (೨೦೦೮)
 • ಧಾಮ್ ಧೂಮ್ (ತಮಿಳು) (೨೦೦೮)
 • ಕಥಾನಾಯಕುಡು (೨೦೦೮)(ತೆಲುಗು)
 • ಕುಸೇಲನ್ (ತಮಿಳು) (೨೦೦೮)
 • ಭೀಮಾ (ತಮಿಳು) (೨೦೦೮)
 • ಓಸೋಸಿ ರಾಕಸಿ (೨೦೦೭)(ತೆಲುಗು)
 • ಸಲಾಮ್-ಇ-ಇಷ್ಕ್ (೨೦೦೭)
 • ಬಾಲ ಗಣೇಶ (೨೦೦೭)
 • ಆಜಾ ನಾಚಲೆ (೨೦೦೭)
 • ದಾನ್ (೨೦೦೭)
 • ಹಮನೆ ಜೀನಾ ಸೀಖ್ ಲಿಯಾ (೨೦೦೭)
 • ಮನೋರಮಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೀಟ್ ಅಂಡರ್ (೨೦೦೭)
 • ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ಸ್ (೨೦೦೭)
 • 1971 (೨೦೦೭)
 • ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ (೨೦೦೭)
 • ಚಿರುತ (೨೦೦೭)(ತೆಲುಗು)
 • ಮುನ್ನಾ (೨೦೦೭)
 • ಬಾಂಬೆ ಟೈಮ್ಸ್ (೨\\
 • ವಿತ್ ಲವ್... ತುಮ್ಹಾರಾ (೨೦೦೬)
 • ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರ (ಮಲಯಾಳಂ) (೨೦೦೬)
 • ಕೃಷ್ಣ (ಚಲನಚಿತ್ರ) (೨೦೦೬)
 • ಖೋಸ್ಲಾ ಕಾ ಘೋಸ್ಲಾ (೨೦೦೬)
 • ವೆಯ್ಯಿಲ್ (ತಮಿಳು) (೨೦೦೬)
 • ಸಾಜ್ನಿ(ಕನ್ನಡ)(೨೦೦೬)
 • ನಕ್ಷ (೨೦೦೬)
 • ಆಪ್ ಕಿ ಖಾತಿರ್ (೨೦೦೬)
 • ಅಲಗ್ (೨೦೦೬)
 • ಫನಾ (೨೦೦೬)
 • ಜಿಂದಾ (೨೦೦೬)
 • ಮಾಜಾ (೨೦೦೫)
 • ಅಂಜಾನ್ (೨೦೦೫)
 • ದೋಸ್ತಿ (೨೦೦೫)
 • ಏಕ್ ಅಜನಬೀ (೨೦೦೫)
 • ಕ್ಯೂಂ ಕೀ (೨೦೦೫)
 • ಹನುಮಾನ್ (೨೦೦೫)
 • ಚೊಕೊಲೇಟ್ (೨೦೦೫)
 • ಬರಸಾತ್ (೨೦೦೫)
 • ಮಂಗಲ ಪಾಂಡೆ: ದಿ ರೈಸಿಂಗ್ (೨೦೦೫)
 • ಸರ್ಕಾರ್ (೨೦೦೫)
 • ಸಿಲ್ಸಿಲಾ (೨೦೦೫)
 • ಕಾಲ್ (೨೦೦೫)
 • ವಕ್ತ್: ದಿ ರೇಸ್ ಅಗೈನೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ (೨೦೦೫)
 • ಟ್ಯಾಂಗೋ ಚಾರ್ಲಿ (೨೦೦೫)
 • ಕ್ಲಾಸಿಕ್ (೨೦೦೫)
 • ಕಿಸ್ನಾ (೨೦೦೫)
 • ವಾದಾ (೨೦೦೫)
 • ಅಬ್ ತುಮ್ಹಾರೆ ವತನ್ ಸಾತಿಯೋ (೨೦೦೪)
 • ಸ್ವದೇಸ್ (೨೦೦೪)
 • ದೀವಾರ್ (೨೦೦೪)
 • ದೇವ್ (೨೦೦೪)
 • ಖಾಕಿ (೨೦೦೪)
 • ಕಿಲಿಚುಂದನ್ ಮಾಂಬಳಮ್ (ಮಲಯಾಳಂ)(೨೦೦೩)
 • ಅಂದಾಜ್ (೨೦೦೩)

ನಟನ್ ಕರ್ನ್[बदल]

 • ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ (೨೦೦೬)... ಓ ಸಿಖಂದರ್ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ
 • ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ - ದಿ ರೈಸಿಂಗ್ (೨೦೦೫)... ಸೂಫಿ ಗಾಯಕ
 • ವೈಸಾ ಭೀ ಹೋತಾ ಹೈ ಭಾಗ-೨... ಸಿಂಗರ್ ಆನ್ ದಿ ಬೀಚ್

ಪದಾಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ[बदल]

 • ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಟು ಚೀನಾ (೨೦೦೯)
 • ದಸ್ವಿದನಿಯಾ (೨೦೦೮)
 • ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ (೨೦೦೭)
 • ಕಾಲ್ (೨೦೦೫)

ಪದಾಂಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್[बदल]

 • ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ ಟು ಚೀನಾ (೨೦೦೯)
 • ದಸ್ವಿದನಿಯಾ (೨೦೦೮)
 • ಸಾಕ್ರೆಡ್ ಎವಿಲ್ - ಎ ಟ್ರು ಸ್ಟೋರಿ (೨೦೦೬)
 • ಸಂಗಿನಿ-ಪರ್‌ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೈಡ್ (೨೦೦೯)
 • ಶಕೀಲಾ
 • ಡಾರ್ಲಿಂಗ್
 • ಫೂಲ್ ಎಂಡ್ ಫೈನಲ್
 • ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್
 • ಧೋಲ್
 • ಅಲಾದಿನ್
 • ದಿಲ್ ಬೋಲೆ ಹಡೀಪ್ಪಾ
 • ವಾಹ್ ಲೈಫ್ ಹೋ ತೋ ಐಸಿ
 • ಆ ದೇಕೇ ಜರಾ
 • ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ
 • ಓಯೆ ಲಕ್ಕೀ ಲಕ್ಕೀ ಓಯೇ
 • ಸಾದಿಂ ಪದಾಂಚೊ ವಿಡಿಯೊ
 • ಯಾ ರಬ್ಬಾ
 • ಕೈಲಾಸ ಚಾಂದನ್ ಮೇನ್
 • ಕೈಲಾಸ್ ಜೂಮ್ ನಹೀ ರೇ (೨೦೦೬) - "ಸೈಯ್ಯನ್"ನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಾಯನವೆಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ
 • ಕೈಲಾಸ

ಪ್ರಶಸ್ತಿ[बदल]

 • ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ[3]

ಉಲ್ಲೇಖ್[बदल]

 1. <https://www.pinterest.com.au/pin/338332990735082037/>
 2. <https://sabtunes.com/kailash-kher-songs/s31.html>
 3. <timesofindia.indiatimes.com › ... › News › Kailash Kher bestowed with Padma Shri>
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೈಲಾಶ್_ಖೇರ್&oldid=200311" चे कडल्यान परतून मेळयलें