ಕೊಡಿಯಾಲ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಕರ್ನಾಟಕಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶಹರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತುಲು ಭಾಷೆಂತ್ ಕುಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ಮಂಗಳೂರು ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಬ್ಯಾರೀ ಭಾಷೆಂತ್ ಮೈಕಾಲ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಂತ್ ಮಂಗಲಾಪುರ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

Notes[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೊಡಿಯಾಲ್&oldid=178156" चे कडल्यान परतून मेळयलें