ಕೊಡಿಯಾಲ್

विकिपीडिया कडल्यान
हुपून वचात: दिशा-नियंत्रण, सोद

ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಕರ್ನಾಟಕಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶಹರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತುಲು ಭಾಷೆಂತ್ ಕುಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್ ಮಂಗಳೂರು ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಬ್ಯಾರೀ ಭಾಷೆಂತ್ ಮೈಕಾಲ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಂತ್ ಮಂಗಲಾಪುರ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

Notes[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೊಡಿಯಾಲ್&oldid=125420" चे कडल्यान परतून मेळयलें