ಗೀತಿಕಾ ಜಾಕರ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ಗೀತಿಕಾ ಜಾಕರ್ ಬಾರತಚೆ ಕುಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಗಡಿ.೨೦೦೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಲ್ಯಾ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಂತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕುಸ್ತಿಕೆಲ್ಗಾಡಿ ತಶೆಂಸಚ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ೨೦೦೬ ಆನಿ ೨೦೧೪ವ್ಯಾ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪದಕ್ ಅಪ್ನಾಯಿಲಾ.೨೦೦೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾರತಾ ಸರ್ಕಾರ ಥಾವ್ನ್ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಬ್ಲ್ಯ ತಶೆಂಚ್ ಹರಿಯಾನ ಸರ್ಕಾರ ಥಾವ್ನ್ ಭೀಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿ ಲಬ್ಲ್ಯ,ಕೆಳಾ ಕ್ಷೇತ್ರಂತ್ ತೀಣೆ ಕೆಲ್ಯಾ ಅಸಮಾನ್ಯ್ ಸಧನಾಕ್,೨೦೦೮ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹರಿಯಾನ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಿಕಾ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿಸ್ ಹುದ್ಯಾಕ್ ನೆಮಕ್ ಕೆಲೆ.[1]

ಗೀತಿಕಾ ಜಾಕರ್

ವಿಶಯ್[बदल]

ವಯಕ್ತಿಕ್ ಜೀವನ್ ಆನಿ ಕುಟಾಮ್[बदल]

ಆರಂಭಿಕ್ ವ್ರತ್ತಿ ಜೀವನ್[बदल]

 • ೧೯೯೯
 • ೨೦೦೦
 • ೨೦೦೧

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ್[बदल]

 • ೨೦೦೨
 • ೨೦೦೩
 • ೨೦೦೫
 • ೨೦೦೬
 • ೨೦೦೭
 • ೨೦೧೨
 • ೨೦೧೩
 • ೨೦೧೪

ವಯಕ್ತಿಕ್ ಜೀವನ್ ಆನಿ ಕುಟಾಮ್[बदल]

೧೯೮೫ ಅಗಸ್ತ್ ಚಾ ೧೮ ತರಿಕೆರ್ ಆಗ್ರಾ ಮುಳ್ಯಾ ಗವಾಂತ್ ತಿಚೆ ಜಲ್ಮ್ಜಾ ಜಲೆ,ಕುಸ್ತಿಚೆ ಪ್ರೆರನ್ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಜಾತಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳೆ,೧೩ವ್ಯ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಿನೆ ಕುಸ್ತಿ ಕೆಳೊಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆ, ತಿಸೊ ಬಪೊಯ್ ಸತ್ಯವೀರ್ ಸಿನ್ಘ್ಹ್ ಜಾಕರ್ ಹರ್ಯನಾಚಾ ಕೆಳಾ ಖೆಂದ್ರಾತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲೊ,೧೫ವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬಾರತ್ ಕೇಸರಿ ಮುಳ್ಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕಾ ಲಬ್ಲಿ.ಹರ್ಯಾನಚ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕಾಮಲ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ ಹಚೆ ಲಗಿಂ ತಿಚೆ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೆ.

ಆರಂಭಿಕ್ ವ್ರತ್ತಿ ಜೀವನ್[बदल]

ಗೀತಿಕಾ ಅಲಪ್ಲ್ಯ ಬಾಲ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕೆಳಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಿತಿನ್ ಬಗ್ಗೆತಲಿ.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗೀತಿಕಾ_ಜಾಕರ್&oldid=178154" चे कडल्यान परतून मेळयलें