मजकूराशीं उडकी मार

ಗುಲಾಬ್ ಫೂಲ್

विकिपीडिया कडल्यान
 
ಕನ್ನಡ್
   
ತಮ್ಡ್ ಗುಲಾಬ್

ಗುಲಾಬ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಫೂಲ್. ಗುಲಾಬ್ ಪುಲಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಕಲ್ಲರ್ ಅಸಾತ್. ತಾಚಾ ಝಡಾಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಫುಲಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೊಸ್ತು ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಂಟೆ ಅಸಾತ್.[1]

ಜಾತ್[बदल]

ಝಡಾಂತ್ ಮೊಸ್ತು ಜಾತ್ ಅಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ಜಾತಿಚಿ ಝಡಾಂ ಯುರೋಪ್, ಉತ್ತರ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಥೊಡಿ ಝಡಾಂ ೨೦ಮೀ ಮಣಸರ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ರೋಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಾಂವ್ ಪ್ರೆಂಚ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಬಾಷೆಂತ್ ಗುಲಾಬ್ ಫುಲಾಕ್ ರೋಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಾಂವ್ ಅಸಾ. ಗುಲಾಬ್ ಫುಲಾಂತ್ ಅಮಿ ವಸ್ತುರಾಕ್ ವಾಪಾರ್ಚಿ ಸೊಭಿತ್ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ತೇಲ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಗುಲಾಬ್ ಫುಲಾಚೆಂ ಅತ್ತರ್ ಮನೊನ್ ನಾಂವ್ ಅಸಾ. ಪ್ರೆಂಚ್ ಗಾವಾಂತ್ ಗುಲಾಬ್ ಫುಲಾಚೆಂ ಷರಬತ್ ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗುಲಾಬ್ ಫುಲಾಂಕ್ ಸಿ ಜೀವಸತ್ವ ಅಂಶ ಅಸಾ.[2]

 • ರೋಸಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಯೆ - ಲೇಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್‌ ಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಕಾ - ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಗುಲಾಬ್
 • ರೋಸಾ ಕೆನೈನಾ - ನಾಯಿ ಗುಲಾಬ್, ಕಾಡುಗುಲೊಬ್ ಪೊದೆ
 • ರೋಸಾ ಕರೋಲಿನಾ - ಗೋಮಾಳ ಗುಲಾಬ್
 • ರೋಸಾ ಚೈನೆನ್ಸಿಸ್ - ಚೈನಾ ಗುಲಾಬ್
 • ರೋಸಾ ಡ್ಯುಮಾಲಿಸ್ - ಮಾಸಲುಬೂದಿ ನಾಯಿ ಗುಲಾಬ್
 • ರೋಸಾ ಎಗ್ಲಾಂಟೇರಿಯಾ - ಸುವಾಸಿತ ಕಾಡು ಗುಲಾಬ್ ನಾತ್ಯಾರ್ ಸುವಾಸಿತ ಕೊಲ್ಯಾಚೆಂ ಗುಲಾಬ್
 • ರೋಸಾ ಫೀಟಿಡಾ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಹಳದಿ ನಾತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಾಡುಗುಲೊಬ್
 • ರೋಸಾ ಗ್ಯಾಲಿಕಾ - ಗ್ಯಾಲಿಕ್ ಗುಲಾಬ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಗುಲಾಬ್
 • ರೋಸಾ ಜೈಗ್ಯಾಂಟಿಯಾ (ಸಮಾನ. R. ಎಕ್ಸ್ ಓಟೊರೇಟಾ ಜೈಗ್ಯಾಂಟಿಯಾ)
 • ರೋಸಾ ಗ್ಲೌಕಾ (ಸಮಾನ. R.ರುಬ್ರಿಫೋಲಿಯಾ) - ಕೆಂಪುಕೊಲೊ ಗುಲಾಬ್
 • ರೋಸಾ ಲೇವಿಗೇಟಾ (ಸಮಾನ. R. ಸಿನೈಕಾ) - ಚೆರಕೀ ಗುಲಾಬ್, ಕೆಮೆಲಿಯಾ ಗುಲಾಬ್, ಮರ್ದನ್ ಗುಲಾಬ್
 • ರೋಸಾ ಮಜಾಲಿಸ್ - ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಬಣ್ಣಾಚೆ ಗುಲಾಬ್
 • ರೋಸಾ ಮೊಸ್ಚಾಟಾ - ಕಸ್ತೂರಿ ಗುಲಾಬ್
 • ರೋಸಾ ಮಲ್ಟಿಫ್ಲೋರಾ - ಬಹುಪುಷ್ಪೀಯ ಗುಲಾಬ್
 • ರೋಸಾ ಪಿಂಪಿನೆಲ್ಲಿಫೋಲಿಯಾ - ಸ್ಕಾಚ್‌ ಗುಲಾಬ್
 • ರೋಸಾ ರೂಬಿಗಿನೋಸಾ (ಸಮಾನ. R. ಎಗ್ಲಾಂಟೇರಿಯಾ) - ಸುವಾಸಿತ್ ಕೊಲ್ಯಾಚೊ ಗುಲಾಬ್, ಸುವಾಸಿತ್ ರಾನ್ನಾಂಗುಲಾಬ್
 • ರೋಸಾ ರೂಗೋಸಾ - ರೂಗ ಗುಲಾಬ್, ಜಪಾನಾಚೆಂ ಗುಲಾಬ್
 • ರೋಸಾ ವರ್ಜೀನಿಯಾನಾ (ಸಮಾನ. R. ಲುಸಿಡಾ) - ವರ್ಜೀನಿಯಾಚೆಂ ಗುಲಾಬ್

ಗುಲಾಬಾಚೆ ತೇಲ್[बदल]

Rosa arvensis 1

ಗುಲೊಬ್ ಫುಲಾಚಾ ಫಳಾ ಥಾವ್ನ್ ತೇಲ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ತೇಲ್ ಕಾತಿಚಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಗುಲಾಬಾಚಾ ಫುಲಾಂತ್ ಜೆಲ್ಲಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಚಾ ಕರ್ತಾನಾ ಪರ್ಮಳಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಗುಲೊಬಾಚೆಂ ಪಕ್ಳಿ[बदल]

ಸುಮಾರ್ ೫-೧೫ ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ತಾಚೆ ಕೊಲೆ (ಎಲೆ) ಲಾಂಬ್ ಅಸ್ತಾತ್. ತೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನವಿಲು ಗರಿ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾತ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುಲೊಬಾಕ್ ೫ ಪಕ್ಳಿ ಅಸ್ತಾತ್.[3]

ಬಣ್ಣು[बदल]

ಥೊಡೆ ಗುಲಾಬ್ ಧವೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ತಾಂಬ್ಡೆ, ಹಳ್ದುವೆ, ಅಶೆಂ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ದುಸ್ದುಸ್ರೆ ಬಣ್ಣಾಂತ್ ಸೊಬ್ತಾತ್. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಂಚಾಯ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಗುಲಾಬ್ ದಿತಾತ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಗುಲಾಬ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅಮ್ಚಿ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.[4]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]

फायल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗುಲಾಬ್_ಫೂಲ್&oldid=214865" चे कडल्यान परतून मेळयलें