मजकूराशीं उडकी मार

ಬೆಂಡಾ

विकिपीडिया कडल्यान

ಬೆಂಡಾ[बदल]

ಬೆಂಡಾ

ಬೆಂಡಾ ಮ್ಯಾಲೊ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಪುಲಾಂ ವೆಚೆಂ ಝಡ್ ಬೆಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಏಷ್ಯಾसांचो:Fix/category[permanent dead link], ಈಥಿಯೋಪಿಯಾ ಆನಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ಼್ರಿಕಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಮಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಬೆಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಝಡ್ ಮಾಲ್ವೇಸೀ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೆ ದೋನ್ ದಾಳಿಂಚೆ ಝಡ್ ತಾಚೆಂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಾಂವ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ಕ್ಯುಲೆಂಟಸ್ ವಾ ಅಬಲ್‍ಮಾಸ್ಕಸ್ ಎಸ್ಕ್ಯುಲೆಂಟಸ್.

ಭಾಸ್[बदल]

ಬೆಂಡಾಂಕ್ ಹಿಂದೆಂತ್ ಬಿಂಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಲೇಡಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಆನಿಂ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಂತ್ ಗೂಂಬೊ ಮಣ್ ನಾಂವಾನಿ ಅಪಾಯ್ತಾತ್.

ಪರಿಚಯ್[बदल]

ಬೆಂಡೆಚೆ ಉಗಮಸ್ಥಾನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಚಾ ಉಷ್ಣವಲಯಚೆಂ ಝಡ್ ಮಣ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.೧೨೧೬ ಚಾ ಪಯ್ಲೆ ಯುರೋಪ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಬೆಂಡಾಚೆ ಬೆಳೆಂ ಕರ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಉಷ್ಣವಲಯಚಾ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣವಲಯಂತ್‌ಂಯಿ ಬೆಳೆಂ ಕರ್ತಾಲಿ.

ಕಶೆಂ ವಾಡ್ತಾ ಝಡ್[बदल]

ಸುಮಾರು 2 ಮೀ. ಮಣಸರ್ ಹೆಂ ಝಡ್ ವಾಡ್ತಾ.ಹ್ಯಾ ಝಡಾಚೆಂ ತಾಯಿಬೇರ್ ಆನಿ ಕಾಂಡಕ್ ಬರೀಕ್ ಪಾಳಾಂ ಅಸ್ತಾತ್. ತಾಚೆ ಕೊಲೆ ಮೊಸ್ತು ಸೊಭಿತ್.ಝಡ್ ಬರೆಂ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಡಚಾ ಮುಳಾಂತ್ ಫುಲಾಂ ಯೆತಾತ್.ಹ್ಯಾ ಫುಲಾಂಕ್ ಸಾಲಿಟರಿ ಸೈರ್ಮ ಮಣ್ ನಾಂವ್ ಅಸಾ. ಹರ್ಯೇಕಾ ಫುಲಾಂಕ್ ಪುಷ್ಪ ಪಾತ್ರೆ, ಪುಷ್ಪದಳ ಮಂಡಲ, ಪುಂಕೇಸರ ಮಂಡಲ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾಗ ಮನೊನ್ ಚಾರ್ ಭಾಗ್ ಅಸಾತ್.ಹಾಂಕಾ ಪೂರ್ಣ ಪುಷ್ಪ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.ಹೆಂ ದ್ವಿಲಿಂಗ ಪುಷ್ಪ.ಹಾಂತು ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಸಾ. ಪಾಕ್ಳೆಚಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕ್ಳೆಚಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪಾಕ್ಳೊ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಅಸಾತ್.ಅಶೆಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ರಂಗಾಳ್ ದಿಸ್ತಾ.[1] ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸಾಯ್ಡಿಚಾ ಪುಂಕೇಸರ ಮಂಡಲ ಪುಲಚೊ ಚೆಡೊ ಭಾಗ್ ಬೆಂಡಾಚಾ ಝಡಾಂತ್ ಕಿಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಧಾನಾಕ್ ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ ಮನೊನ್ ಅಪಯ್ತಾತ್.ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರಾಗರೇಣುಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕೇಕ್ ದೊದೊನ್ ಚೆಡೆ ಬಿಯೊ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾತಾತ್. ಬೀಯಾಂಕ್ ಸರ್ಲಾ ಆನಿ ಮುಂಗೊ ಅಸಾ. ಬೆಂಡಾಚಾ ಝಡಾಂತ್ ಕಾಪುಸ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಾ ಹವ್ಯಾಬರಿ ಆನಿ ಕಾಳಿ ಮಾತಿ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಝಡಾಂ ಬರಿಂ ಜಾತಾತ್. ವರ್ಸಾಕ್ 75 ಥಾವ್ನ್ 250 ಸೆಂ.ಮೀ. ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿ 21 ಥಾವ್ನ್ 45% ಉಷ್ಣತೆ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬೆಂಡಾ ಮೊಸ್ತು ಜಾತಾತ್.[2]

ಉಲ್ಲೇಖ್[बदल]

ಬೆಂಡಾ
  1. <https://food.ndtv.com/ingredient/lady-finger-700949>
  2. <https://www.youtube.com/watch?v=2uLY-J_mCQw>
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೆಂಡಾ&oldid=214867" चे कडल्यान परतून मेळयलें