ಮಾಕಾಬೆಸ್ ಆಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Makabeus achem Dusrem Pustok

ಮಾಕಾಬೆಸ್ ಆಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪುಸ್ತಕ್[बदल]

2 Maccabeesಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Makabeus achem Dusrem Pustok

2_Maccabees

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

[3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/