ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ನಜರೆತ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ನಜರೆತ್ ೧೪ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೪೨ ಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲಿ. ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಆಳ್ವಾ ಆಗಸ್ಟ್ 2014 ವರೆಗ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಾಚಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ.[1] ಹಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉತ್ತರಾಖಂಡಾಚಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಭಾರತಿಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಮಾಲ್ಗಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲಿ ಅನಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ.[2] ಹಿಕಾ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಥಾವ್ನ್ ಡೊಕ್ಟರೆಟ್ ಸನಧ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ.[3]

  1. http://www.tribuneindia.com/2012/20120511/dplus.htm
  2. https://books.google.co.in/books?id=YWPGs-KXry4C&pg=PA66&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
  3. http://www.veethi.com/india-people/margaret_alva-profile-4325-19.htm
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಾರ್ಗರೆಟ್_ನಜರೆತ್&oldid=200393" चे कडल्यान परतून मेळयलें