ಶಿಖಾ ಪಾಂಡೆ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ಶಿಖಾ ಪಾಂಡೆ,ಏಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಡಿ[1].ತಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಬಾಂಗ್ಲದೇಶ್ ವಿರುದ್ದ್ ಖೆಳ್ಲಿ.[೯-ಮಾರ್ಚ್-೨೦೧೪]

ಜೀವನ್[बदल]

ಶಿಖಾ ಪಾಂಡೆ ೧೯೮೯ ಮೇ ೧೨ ತಾರೀಕೆರ್ ಜಲ್ಮಲಿ[2].ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಕೆಲೆಂ.ತಿಣೆಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕಪ್ ಗೋವಾ ಕೊಲೆಜ್ ಆಪ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಂತುಂ ಕೆಲೆಂ ೨೦೧೧ ಏರ್ ಪೋರ್ಸಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲಿಂ.

ವೃತಿಜೀವನ್[बदल]

೧೫ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗೋವಾ ಟೀಮಾಕ್ ಕೆಳೊಂಕ್ ವಿಸುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಹಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮಾಂತ್ ಖೆಳ್ಳಿ ಪಯ್ಲಿಂ ಗೋವಾಚಿ ಖೆಳ್ಗಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.ದಕ್ಶಿಣ್ ವಿಭಾಗಂತ್ ಕೋಚ್ ಜವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾವ್ ಹಿಣಿಂ ಪ್ರೋತ್ಸವ್ ದಿಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಟೀಮಾಂತ್ ಕೆಳೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ.೧೭ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗೋವಾ ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ಟೀಮಾಂತ್ ಖೆಳ್ಲಿ.ಆಪ್ಲೆಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕಾಪ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಕ್ ರಾವೊವ್ನ್ಂ ಇಂಗ್ಲೇಡ್ ಆನಿಂ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಟೀಮಾ ವಿರುದ್ಡ ಖೆಳೊಂಕ್ ೨೦೧೦ ಇಸ್ವೇಂತ್ ಬಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಗೆಲಿಂ.೨೦೧೪ ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಟಿ-೨೦ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಬಾಗ್ಂತ್ ಖೆಳ್ಲಿ.ಆನಿಂ ೩ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾ ವಿರುದ್ಡ್ ಖೆಳ್ಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ್[बदल]

  1. http://www.cricbuzz.com/profiles/10015/shikha-pandey
  2. https://starsunfolded.com/shikha-pandey/
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಶಿಖಾ_ಪಾಂಡೆ&oldid=200415" चे कडल्यान परतून मेळयलें