Diwali

विकिपीडिया कडल्यान
हुपून वचात: दिशा-नियंत्रण, सोद
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : दिवाळी

…. Page needs to be Edited.

Polleiat[बदल]

Diwali

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=Diwali&oldid=163436" चे कडल्यान परतून मेळयलें