Dulpod

विकिपीडिया कडल्यान
हुपून वचात: दिशा-नियंत्रण, सोद

Dulpod zaun asa ek Goencho nach zo Goenche dispottim jiviache vixoiacher asta. Dulpodam ani Mande chod korun ekthai gaitat. Farar-far zatai ranantu ani Ya, ya, maya ya zaun asat don khup zana asleleo dulpodam.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=Dulpod&oldid=53211" चे कडल्यान परतून मेळयलें