Jammu ani Kashmir

विकिपीडिया कडल्यान
हुपून वचात: दिशा-नियंत्रण, सोद
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : जम्मू आनी कश्मीर

Jammu ani Kashmir zaun asa Bharotache ek rajya.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=Jammu_ani_Kashmir&oldid=141724" चे कडल्यान परतून मेळयलें