मजकूराशीं उडकी मार

Shenoy

विकिपीडिया कडल्यान

Shenoy hain ek konkani lokale adnav. "Shenoy" mhaLLeri beejgaNit kartalo.Konkani devastanacho dudvacho beejgaNit kartalo ho 'shenoy'. Goyantu Pratee-ek gavantu ek shenoy kutumb ashillee.Tanni tangele nava mukharee javoo makshee gavancho nav baraiytalee. Tasshi Shenoy-Lotlikar; Shenoy-Gavaskar asshee adnav prakrut zalli. Portugali loku yennapudde mast-a konkani jannank goyant rabuuk dharmantar kelo ani tanni christi zalli. Christi nava vottu sumar jaNN tangele Hindu adnavai davartalee. Shenoy-Pereira,Shenoy-D'costa asshi navn mhonu prakrut zalli. Shenoy adnav asheeli loku Goyantu, Karwarantu,Uttar ani Dakshin canarantu ani Keralantu rabtachi.Maharashtracho Konkan pattintu ani Bharatacho Mumbai ani Dilli mhonke hodd gavantui masta shenoy rabtachi. Shanbhag hain shenoy-cho savnsrut rup assa.

Konkanintu "shenoy"-arre ek sannu pad assa "Shenoy Shenoy Gandi MaNoy Uda tapon bailaink nHaNai"

Itihas[बदल]

Nageshi Devastanantu ek shilaleharee, Maee Shenoile devastanak dillele daana baddal lehk baraila. Hai summar 14 vya sekdantu baraila. Tain vellaree goayantu Vijaynagara rajya ashillain.

Locu Shenoi ho goyancho ek hodd amchigelo manish asshilo. Duddva khateeree tanney Christi dharmu ghetlo ani takka padreenain Locu De Sa navn davarlain. Ho Christi zatallo payalo Brahmanu.

Dharma raksha korunk masta amchigell jann goyan bhayree dhavlee ani tanni maharashra, karnataka ani kerala pavli. Amchigel jannanain tangel deval murthi tain kallacho portugali goyan bhayree vhello. Agranashini(Mandovi) nhaya pell dikanain ponda (antruz mahalantu) tanni navain devastan bandhlee.Tain vellaree hain zaggo Hindu Sonderayyalain rajya ashilain.

Promukh shenoy[बदल]

  • Shenoy Goembab
  • Anu Mhone Shenoy (adi Shantadurga devastan Bandlain)

Sondorbh[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=Shenoy&oldid=199998" चे कडल्यान परतून मेळयलें