Thomas Stephens Konknni Kendr

विकिपीडिया कडल्यान

Thomas Stephens Konknni Kendr (TSKK) ek Jesuitancho research institute zaun asa jem Konknni Bhas, sahitya, xikop ani sonvskrute che udorgote khatir vavr korta. Hem Alto Porvorim hanga sthapit asa.

Jun 1999 savn Goy Vishvavidyalayan TSKK-k ek Konknni research institute mhonn mandun ghetlam. Hea institutachem nanv eka Ingles Jesuit Padri, Thomas Stephens, hachem nanva voir dovorla. Tannem poilich pavtt 1622 vorsant Konknnint vyakoronachem pustok bhair kadlem. Thomas Stephens Goyan melo.

TSKK ek research bulletin bhair kaddta zachem nanv asa 'Sod'. Adim, TSKK Pri. Mathew Almeida, SJ choloitalo, tachem uprant, Pri. Pratap Naik, SJ. atachem sonchalok jaun asa Pri. Appolinario Cardozo, SJ.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Stephens_Konknni_Kendr&oldid=200070" चे कडल्यान परतून मेळयलें