अभिषेकी, अनंत सखाराम

विकिपीडिया कडल्यान

अभिषेकी, अनंत सखारामः (जल्मः 3 जुलै 1935, सावयवेरें-फोंडें)[बदल]

गोंयचो सुटके झुजारी. आयुर्वेदीक वखदांचो ताका अभ्यास आसा. तशेंच मराठी भाशेचेंय ताका गिन्यान आसा.1947 तग 1954 मेरेन ताणें सुटके झुजाचो जायतो वावर केला. सालाझाराक तेंको दिवपी गोंयकार कुश्तोदियु फेर्नांदीश हाका मारपाच्या आरोपा खाला ताका बंदखणींत घाल्लो. प्रादेशीक लश्करी दंडाधिकाऱ्यां मुखार (Terroitorial Millitary Tribunal) चवकशे उपरांत ताका एक वर्साची बंदखणीची ख्यास्त फर्मायली. ते भायर ददिसाक पंदरा इस्कूद ह्या प्रमाण एक वर्स भर दंड भरचो पडलो. 1973 वर्सा भारत सरकारान ताम्रपत्र दिवून सुटके झुजांतल्या ताच्या वावराचो भोवमान केला.