अरविंद नारायण म्हांबरो

विकिपीडिया कडल्यान

अरविंद नारायण म्हांबरोहांकां कोंकणी साहित्याच्या मळार अना म्हांबरो म्हण वळखतात।तांचो जल्म ४ ऑक्टोबर १९३८ वर्सा,गोंयच्या तिसवाडी म्हलांतल्या रायबंदर गांवांत जालो।ताचें शिकप गोंय,बेळगांव आनी मुंबय हांगासर जालें।तत्वज्ञान विशय घेवन ताणी एम ए ची पदवी जोडली।आर्काव्हायचें प्रशिक्षण लंडन आनी नवी दिल्ली हांगासर घेतलें।[1]

वावर १९६३ ते १९६५ ह्य काळात आकाशवाणी मुंबयचेर स्टाफ आर्टिस्ट म्हणून जाल्यार १९६५ ते १९६७ काळांत किर्ती कॉलेजांत व्याख्यात म्हण काम केलें।१९६७ ते १९७० काळांत फ्रिलान्सिंग केलं।१९८७ ते १९८७ ह्या काळांत टाटा कन्सल्टन्सी सार्विसिस हातूंत वेगवेगळ्या हुद्यांचेर काम केलें।१९८७ ते १९९० ह्या काळांत जे आर डी टाटाच्या चरित्राचेर संशोधक म्हण वावर केलो।थंय सावन निवृत जातकूच जे आर डी टाटांच्या पत्रांचें संपादन केलें।अना म्हांबरो हाणी बालसाहित्य,ललित लेख,कथा,नाटक आदि साहित्याचे विविध प्रकार केळयल्यात।घुमचे कटर घुम हें तांगेलें बालसाहित्याचें जाल्यार गोंयची अस्मिताय हें ललित लेखांचे पुस्तक उजवाडाक आयलां।गजालीचें नाटक हें अणकारीत नाटकाचें पुस्तक प्रकाशित जालां।तांगेल्या पणजी आतां म्हातरी जाल्या ह्या कथासंग्रहाक १९८७ वर्साचो केंद्रीय साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार लाबला।

कोंबो गेलो तारवार हें पुस्तक तांगेल्या आयजवेर पुस्तक रुपान उजवाडाक येवंक नाशिल्ल्या वेंचीक ललित लेखांचें संकलन आसा।

संदर्भ[बदल]

  1. कोंबो गेलो तारवार-अ ना म्हांबरो,गोवा कोंकणी अकादेमी