असमीया भास

विकिपीडिया कडल्यान

आर्विल्ल्या भारतीय आर्य भाशांच्या माळेंत उदेंत शिमेचेर आशिल्ले आसामाचे भाशेक आसामी अशें म्हण्टात . आसामी ही भारतांतल्या आसाम राज्याची राजभास आनी आसामांत उलोवपाची मुखेल भास.

भाशीक घराण्याचे नदरेन तो आर्य भास कुळांतलो आसून ताचो बंगाली, मैथिली, ओडिया आनी नेपाळी ह्या भाशाकडेन लागींचो संबंद आसा . गियर्सनाच्या वर्गीकरणाप्रमाण ही भास भायल्या उपशाखेच्या उदेंत समाजाची भास आसली तरी सुनीतिकुमार चॅटर्जी हाच्या वर्गीकरणांत प्राच्य समाजांत तिका सुवात आसा. ओरिया आनी बंगाली भशेन आसामीचीय उत्पत्ती प्राकृत आनी अपभ्रंशांतल्यान जाली .

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=असमीया_भास&oldid=214986" चे कडल्यान परतून मेळयलें