आगापिटो झेवियर

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

आगापिटो झेवियर हो एक तियात्र कलाकार.

जल्म[बदल]

आगापिटो बर्नांडिनो कांस्तांतिनो झेवियर, जांकां लोक झेवियर म्हूण वळखतात, तांचो जल्म 24 मार्च 1936 दिसा वेळ्ळी, साश्ट- गोंय हांगासर सांताना जोस झेवियर आनी एना फेलिसादाद अर्नस्टिना आल्मेदा कुतिन्हो हांगेर जाल्लो.

शिक्षण[बदल]

ताणें पुर्तुगेजींत 'प्रिमेरो ग्रांव' मेरेनचें शिक्षण घेवन उपरांत सेंट जोजफ हाय स्कूल, हडफडे, जंय ते पयली ते धावी मेरेन पयलें येताले, थंयच्यान उत्तीर्ण जाले. मॅट्रीकेचे शिक्षण घेवपाक ते गार्डियन ऍन्जल स्कूल, सावड्डें हांगसर गेले. आनी उपरांत सिडेन्हम कॉलेज, चर्चगेट, मुंबय हांगच्यान ताणें लेखाशास्त्रांत सरकारी डिप्लोमा मेळयली.

तियात्राची आवड[बदल]

सेंट जोजफ हाय स्कूल, हडफडे जाका त्या वेळार 'खेळ, शिक्षण, मनोरंजन आनी हेर कार्यांचे पाळणें' अशें म्हणटाले, हातूंत शिकतना ताणें गायन आनी अभिनयाचे कसब आत्मसात केले. ताणें ताच्यांत आशिल्लें निजाचें अभिनयाचे खाशेलें गूण तांचे मामा, स. पायशांव आल्मेद कुतिन्हो, जे स्वता एक तोखणाक करपा सारकिल्ले कलाकार आशिल्लें हांचेकडल्यान घेतिल्ले.

वावर[बदल]

'सिंड्रेला' सारकिल्ल्या इंग्लीश नाटकानीं ते नेमान वावुरल्यात आनी साबार कोंकणी तियात्रानीं भाग घेतलां. तांणी निबयल्ल्या 'अबोट' ह्या 80 वर्साच्या मठाधिपतीच्या भुमिके खातीर तांची जायती तुस्त तोखणाय जाल्ली. शेक्सपियराच्या नाटकाचेर आदारीत 'एज सून एज पॉसिबल' हे इंग्लीश नाटक ताणें स्वता बरोवन दिग्दर्शीत केला. तशेंच तलवारबाजी चलोवप्याची मुखेल भुमिका ताणें केल्ली. शालेय विद्यार्थ्यांखातीर ताणें 'हेडएक इन द स्टमाक' हे नाटक बसयल्ले. तशेंच 'दोग भाव' ह्या तियात्रांत ताणें वेटराची भुमिका केल्ली. ताणें सोलो आनी 'कुणबी' हे जोड कांतार सादर केल्ले. शाळेंत आसतनाच्यान ते कोंकणी माचयेर चडले. गांवच्या चर्चीन घडोवन हाडिल्ले वा हेर खंयच्याय संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या तियात्रानीं ताणें सुरवेक काम केले. तातूंतले 'आग्वादचे प्रेझांव' हो उत्तम तियात्र आशिल्लो जातूंत तांणी फक्त कांतार आनी जोड कांतार सादर करूंक नाशिल्ले तर एका बायल मनशेची मुखेल भुमिका केल्ली. गांवच्या तियात्रानीं ताणें केल्ली भुमिका असोळण्या, वेळ्ळी आनी कुंकळ्यें गांवचे लोक अजून याद करतात. उपरांत ते मुंबय गेले आनी एपीएआर (APAR) प्रायव्हेट लिमिटेड खातीर चीफ कॅशीयर म्हूण 8 वर्सां वावुरले. चार्टर्ड अकाउटंट कंपनी खातीर अकाउटंट म्हूण 6 वर्सां आनी उपरांत टॅक्नो पॉलीमर इंडस्ट्रीजांत अकाउटंट म्हूण 12 वर्सां तांणी काम केला.

विल्मिक्स त्रियो[बदल]

काम करता आसतनाच तांणी तियात्रानीं लेगीत अभिनय केला. आनी ताच्या गांवांतले आमीग विल्सन माझारेलो आनी अरायटन माझारेलो हांच्या संपर्कांत ते आयले. तांच्यानी मेळून एक त्रियो काडलो जाची तुस्त तोखणाय मंगळूरकारानीं आनी गोंयकारानीं केली. अरायटन जेन्ना गाल्फाक गेले तेन्ना तांची सुवात मायकल मार्टीन्स ह्या गायकान भरली. तांच्या म्हण्ण्यां प्रमाण, तांच्या त्रियोचे नांव, 'विल्मिक्स' (विलीयम-मायकल-झेवियर) तांणीच सुचयल्ले. मुखार होच त्रियो तियात्र मोग्यांची काळजां जिखूंक पावलो. सेंट मॅरीज बायकुल्ला, मुंबय हांगसर सादर केल्ल्या 'बेकार पात्रांव' ह्या तियात्राची याद जातकच ते सांगतात, ह्या तियात्रांत कोंकणी माचयेवेल्या कलाकार सेबी कुतिन्हो आनी रिको रॉड आनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीतले नामनेचे संगीत दिग्दर्शक फ्रॅंक फर्नांड हांणी हेर 15 संगितकारांक घेवन संगीत दिला. हातूंत बाल्ताझार, मारियान आनी बाबूश आशिल्ले. विल्मिक्स त्रियो भायर हेर प्रतिसर्तक आशिल्ले ते म्हणल्यार मँडीझ ब्रादर्स, टोनी कार आनी हेर मुंबय कोंकणी वेवसायीक कलाकार. ह्या सर्तींत, विल्मिक्स त्रियोचे परिक्षण उत्कृश्ठ गायन, खास करून तांच्या आवाजाच्या सुरमेळां खातीर तांकां अणभवी वेवसायीक तियात्रीस्त स. फ्रॅडी बार्बोझा हांचेकडल्यान पयलें इनाम रोख रुपयांत फावो जाल्ले. 1972 ते 1985 मेरेन विल्मिक्स त्रियोन मुंबय, गोंयांत तशेंच गाल्फांत राज्य चलयले. तांच्या आवाजाच्या सुरमेळांची सर 'बिटल्स' ( BEATLES) कडेन केल्ली आनी तांकां "बिटल्स इन द इस्ट आनी विल्मिक्स इन द इस्ट" म्हूण लेबल दिलें. 'द टायम्स ऑफ इंडिया' ह्या राष्ट्रीय नेमाळ्यांत ऑर्लांडो गॉमीस आनी 'इंडियन एक्सप्रेस' हातूंत ऍर्वील मिनेझीस हाणें व्हड लेख बरयल्ले. विल्मिक्स त्रियोन काडिल्ले साबार आल्बम्स आसात. झेवियर हांचे 'शेजारी', 'भाटकार' आनी 'मुंडकार' ही सोलो कांतारां, शॅरोन माझारेलो हांच्या बरोबर 'मिस्टर म्होजें मिसेज' आनी 'पोसोरकार पिपिरमींट' ही जोड कांतारां लोकां मेरेन पावल्यात. 'लोटलीकार शेट', 'हेमा मालिनीचे सोपोन', 'काळो कावळो', 'आमचो सायब', 'इंटरनॅशनल वुमन्स यर', 'जोनवोरांची मिटींग', 'गोंयचो टेलेविजन', 'बायलांचे राज', 'फॅमिली प्लॅनींग', 'नोवे गोंय' आनी तांचे हेर नामनेचे त्रियो आमकां नेमान गोंय आनी मुंबय आकाशवाणीचे आयकुपाक मेळटात. ज्यो रोज आनी फाउस्तो वी. दा कॉश्ता हांच्या आल्बमां खातीर विल्मिक्सान आपले त्रियो दिल्यात.

झिमिक्स त्रियोचो जल्म[बदल]

1985 वर्सां, विल्सन माझारेलो हाणें हो त्रियो सोडटकच मायकल आनी झेवियरा बरोबर झेफरीन ह्या त्रियोंत आयले जाचे नांव तांच्यानी बदलून 'झिमिक्स त्रियो' दवरले. झिमिक्स त्रियोन आपले नामनेचे तियात्र 'कितें हांवें केले?' आनी 'सूख आनी दूख' काडले जातूंत कोंकणी माचये वयले म्हान कलाकार जशें परी सुक्रीन, सेबी कुतिन्हो, ज्यो रोझ, पॉल रॉमी, तिट्टा प्रेटो, बाब पीटर, ऑफेलिया, आंतोनेत, बॅटी फ्रेन्स, बॅटी नाज, कॅरोबिना, रोजारियो डायस, लुसियेन डायस, यंग चिको, एन्थनी सान, कॅनी आनी हेर कलाकार आशिल्ले. हे तियात्र मुंबय, दमन आनी गोंयांत जाले. तांच्यानी नामनेचे दिग्दर्शक सी. आल्वारीस, प्रेम कुमार, आल्फ्रेड रोझ, टॉनी मार्टीन्स, क्रस्टिना वाज आनी लॉरन्स साल्दाना हांच्या तियात्रानीं काम केलां. झिमिक्स त्रियोन आल्फ्रेड रोझ हांकां दुबय जाल्ल्या तांच्या संगीत कार्यावळीक सांगात केल्लो जंय ताणीं गायल्लें 'सोत्री' हे कांतार लोकांक भोव मानवले. तांच्या त्रियोचीय तितलीच तोखणाय जाली. खास करून 'सकस त्रियो'. टावन हॉल, मंगळूर हांगसर जाल्ल्या लॉरन्स साल्दाना हांच्या तियात्रांकूय तांच्यानीं सांगात दिवन मंगळूरकारांची मनां जिखिल्ली. टोनी मार्टीन्स हांच्या 'मोग फोग आतां भोग'(2000-2001), 'शेजान्नीची कोंबी'(2002-2005) ह्या तियात्रानीं काम केला, क्रिस्टिना वाज हांच्या 'मदर तेरेझा' ह्या तियात्रान तांणी त्रियो गावचे भायर आदिवासी, हॉस्पिटलांतलो दुयेंती आनी जेजू ख्रिस्त अश्यो तीन भुमिका निबयल्यात. टॉनी डायस हांच्या 'मुंबय टू गोवा' तियात्रान काम केला आनी सर्गेस्त रॉबीन वाज हांची भुमिका घेवन 'पाद्री' आनी 'मांय' हे नवे त्रियो घडयल्यात. नामनेचे हिंदी फिल्म हास्य कलाकार जॉनी लिवर हांकां कोंकणी माचयेर सादर करपाचे सौभाग्य लाभलां जातूंत तांणें सुमार 45 मिनटां लोकांक हांसोवपाचें काम केल्लें.

झेवियराचो वैजकी गूण[बदल]

झेवियरा कडेन दुयेंतांक हात मालीश करून तांची दुयेसां पयसावपाचें नैसर्गीक देणें आसलें आनी तांणे गोंयांत, मुंबय आनी दुबय वचून जायत्या जाणांक बरें केल्यात. ताका लागून तांकां 'दोतोर' आनी 'जागतो सांत' अशें लोक म्हणतात. तांणे कल्याण आनी भंडूप, मुंबय हांगसर घडिल्यो दोन अश्यों घडणुको दाखोवन दिल्यात.

पुरस्कार[बदल]

तियात्र आनी संगीताच्या मळार तांणी दिल्ल्या योगदाना खातीर तांकां जायतें पुरस्कार मेळ्ळ्यात. तातूंतले नमूद करचे जाल्यार: 1. महाराष्ट्र कोंकणी कला संस्था पुरस्कार आनी भोवमान. 2. 2010 आनी 2011 वर्साचो मांडो महोत्सव पुरस्कार. 3. कला गौरव पुरस्कार 2013. 4. तियात्र अकादेमी गोवाचो 2014 वर्सांचो 'मीट द आर्टिस्ट' हो वेवसायीक कलाकाराक फाव जावपी पुरस्कार. 5. कला अकादेमी गोंय उत्कृश्ठ ज्येश्ठ वेवसायीक कलाकार पुरस्कार तांकां 2015त तियात्र दिसा निमतान मुखेल मंत्र्यांच्या हस्तुकी लाभलां. 6. राज्यांतले उत्तम ज्येश्ठ नागरीक म्हण जागतीक ज्येश्ठ नागरीक दिसा निमतान तांचो सत्कार केला. 7. कला आनी संस्कृती संचालनालय तशेंच तियात्र अकादेमी, गोंय हांच्यानी 125व्या वर्सा निमतान तांचो 2017 वर्सां भोवमान केला.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=आगापिटो_झेवियर&oldid=179357" चे कडल्यान परतून मेळयलें