आग्नेलो डायस

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

आग्नेलो आगातो फ्रांस्सिको डायस हो एक तियात्र कलाकार.

जल्म[बदल]

ताचो जल्म 10 जानेवरी 1952 ह्या दिसा जालो.ल्हानपणी सावन कोँकणी कांताराक आनी संगीताचो ताका चड मोग आशिल्लो. ल्हान आसतना तो आपल्या शेजाऱ्यागेर वचून ग्रामाफोनाचेर कोंकणी कांतारा आयकतालो आनी तीच कांतारा तो आपूण गायतालो.गांवांत जेन्ना फेस्ता जाताली तेन्ना, तो संगीतकाराक आपल्या हातान कागोद दवरुन, तांका ते दाखोवन, वाजोवपाक आदार करतालो.हाचे वयल्यान कळून येता की ताका संगिताचो कितलो मोग आशिल्लो.

शिक्षण[बदल]

ताची संगीताची आवड पळोवन ताच्या पायन कालीस्तो मारटीन्हो जुआंव डायस हाणे ताका मेरशेच्या मिस्री फ्रांसिस्को फर्नांडीसाच्या मार्गदर्शना खाला पारोकियल स्कूलांत ‘सोलफेगो’ शिकोवंक घातलो.तशेच तो मूज्ग मिस्री आंतोनियो फिगेरीडो आनी मिस्री जोस सांताना कोता हांच्या हाता खाला शिकलो.

वावर[बदल]

आगनेलो डायस 1973 ह्या वर्सामूजगाचो पंगड सूरू करून तियात्रांनी वाजोवपाक सूरू केले. ताणे शेगूनद भायरो, सांतक्रुसह्या वाठारांतल्या डॉमनीक पिरीस हांच्या तियात्रांत पयलें फावट मुज्ग वाजयले. ताचे मूज्ग लोकांक खूब आवडले आनी तो सगळयाकून बरो वाजोवपी मूजगाकारवाडयानी आनी दूसऱ्या गावांनी फामाद जालो. आगनेलो डायसाच्या बरया नशिबान ताका 260 पिस मूजगाच्या मंडळान वांगडी जावपाक मेळ्ळे आनी ह्याच बरया नशिबाक लागून ताका 6 फेब्रुवारी 1986 कंपाल, पणजी हांगा ह्या मंडळा वांगडा पापसायबाच्या मिसाक वाजोवपाक मेळ्ळे.फा.पिटर कार्दोजो आनी फा.बरनाडो कोता हांच्यानी हो पंगड निर्देशित केलो आनी ह्या ओरकेस्टाच्यापगडांत आगनेल डायसान ट्रमपेट वाजयले.ताणे आपली मूज्गाची कला गोंयानूच न्हय तर भायल्या देशांनी दाखयली. देखीकेः यूनायटीट किंगडम,दुबाय,कुवेट,ब्हारेन,दोहा,कटार,मस्कट,आबु दाबी आदी. फाटल्या 38 वर्सांत तांणी अदमासाक 3500 तियात्रांक आपले मूज्ग दिला.हांचेमदले सगळयाकून ‘निज मोग’ आनी ‘पुलिस’ ह्या तियात्राक दिल्ले मुज्ग बेसबरें आसा अशें ते मानतात. पुलिस पार्ट-1,गौडफादर आनी पबलिक सारकिल्ल्या तियात्रांक शेकडो आनी दोन शेकडे मेळोवपाक आगनेल डायसाच्या मूज्गान आदार केला. ऑल इंडिया रेडियो, पणजी हांच्या माध्यामांतल्यान संगीत खेळसांबाळपाक, ताचो विकास आनी उदरगतकरपाक आगनेलो डायसान जायतो आदार दिला.तशेच ताणे ऑल इंडिया रेडियोचेर सूमार 100 कांताराक बरें मूज्ग दिला.दूरदर्शन क्रेंद, पणजी हाचेर येवपी कोंकणी कांतारा खातीर तांच्या योगदाना खातीरताची तोखणाय जाल्या. आतां मेरेन तांणी सूमार 38 ऑडियो आलबमसाक मूज्ग दिल्यात. तेचभशेन ताणे पयलो आनी दुसरो ट्रमपेट मूज्ग सूमार 77 ऑडियो आलबमाक दिल्यात जे दुसऱ्या मुज्ग दिग्दर्शकानी रचल्यात.. तेचभशेन तांणी सी.आलवारीस,एम बॉयर,जसीन्ता वाज,प्रेम कुमार,रेमी कोलाको,फा.फ्रेडी डिकोस्टा ते विलमीक्स/शेरोन,तोमाझिनो कारदोसो,सिझर डिमेलो आनी आदी... म्हान तियात्रिस्तांच्या तियात्रां खातीर आनी कातारां खातीर आपले मुज्ग दिला.

पुरस्कार[बदल]

वर्साच्या वर्सा कला अकादमींत जावपी तियात्रांनी आगनेल डायसाक आपली संगिताची कला दाखोवपाक खूब संदी दिल्यो.ताच्या अथपूर्ण आनी मंत्रमुग्द करपी मूज्गाक लागून ताका 19 फावटी पयलें इनाम मेळ्ळां.37 वर्सा भितर 19 फावटी पयलें इनाम मेळपी ते पयलेंच वाजोवपी आसले. ताका आनीकूय जायते पुरस्कार मेळ्ळयात जशे पुरस्कार गुलाब नेमाळें, वंदना उत्पन्न,कला मोगी कांदोली आनी काणकोण नागरीक गोंय हांचे वतीन आदी....तेचभशेन डॉ.जॅक दी सिकवेरा हांच्या मेमोरीयल पुरस्कार 2010 तांकां फावो जाला.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=आग्नेलो_डायस&oldid=179379" चे कडल्यान परतून मेळयलें