आनतोनियो डिसौझा

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

आनतोनियो डिसौझा हो एक तियात्र कलाकार.

जल्म[बदल]

आनतोनियो जुझे डिसौझाहो फ्रानसिस्को डि.सोजा आनी फेलिसीया डायस मानदोलिन हाचो चलो . 9 फरवरी 1950 मुंबईन ताचो जल्म जालो. आंतोनियो जोस डिसोझा हो चड व्हडलो फामाद तियात्र कलाकार आनी ताका जिम्मि बोसआनी जो दी कावेलोसींह्या नांवान तियात्र माचयेर वळखताली.

दाकलेपणान सावन तांका गावपाची आनी नाटकान काम करपाची आसली.तो फ्कत 10 वर्सोचो आसलो ताणेन पयलो तियात्रान माचयेर भाग घेतलो आपल्या स्वताच्या गावान तांचेकडेन मजबूत आवाज आसा. ताका लोकानी खूब शाबासकी दिल्ल्या.

वावर[बदल]

ताचो एकटीग पळोवन आनी गायन इतलो फामाद जालो ताका सगळ्या फेस्ताक तियात्राक आपोवपाक लागले ताच्या गावांत आनी भोवतणी गावात फातोड्डे चांदोर आनी सांगेम आनी जायतो जाग्यार जोव खंय खय वचून आपले गायनाचे भाग इतले बरे तरेन नावं आपणून घेतले. ताका लोकानी खूब बरे तरेन ताचे अभिनंदन केले. एक कार्यक्रम आसलो तेन्ना ताच्या गावातलो मेनुयाल पेरेरान ताका एक टायल दिलो 'जोव दी कावेलोजिम. तेन्ना सान तो व्हडलो आनी फामाद त्या नावान जालो.

ताच्या वेळार 'जोमनीवयलो खेळ ' हो इंतरूज कारनिवल फामाद आनी हो खेळ मेसत्री कासमीरो ताणेन आपल्या खेळान घेतलो 'सुवरनाचेम झाड' हाच्या उपरांत तो एक फामाद आनी व्हडलो मनीस जालो खेल अरेना आनी दुसरे आवाज.

जोव दी कावेलोजीम ताचो पयलो ब्रेक्र मेळ्ळो. तांचो प्रोफेशनल स्टेज 1975 ह्या वर्सा. ताका नोन स्टोप उतमान डायरेकटरान आपल्या ड्रामान एक्ट करपाक सांगले . मागीर ताका ओफर मेळपाक लागल्यो पेटरीक डूआरदोस निराकशी" 'फेमलीक वळखना' 'ओस्तोरी' देव बोरोम कोरु' लोक किते म्हूणटोलो' वारे आनी 'ते कोशे मेले'. हे टायमार तो खुब फामाद जालो आनी सगळे व्हड आरटीस्ट ताका अभिमान दिवपाक लागले. ताणे 12 वेळ चडान चड परफौमंस पेट्रोक 'दुवारडो' आनी 'देव बोरे करु.

ताका लागून जोव दी कावेलेजिम ताणे जायतो तियात्रान काम केला 'ताबडी माती बरयला 'सूकुरीना' इंडियेची मेम ,'आदार' मिगुयेल दि बोनायलिम 'नवरो' हाच्या बरोबर नाटक आनी तियात्र आनी दुसरो डायरेक्टर . जोव आपणेनूच तियात्र बरयलो आपलो स्वताचो तियात्र 'विज' 'चूक कोणाची' 'म्हजो पुत' गरामेम' आदि हे करुन ताणेन तियात्रान जोव आपले बायले बरोबर रुफिना आल इंडिया रेडियोचेर गायन केला

पुरस्कार[बदल]

ताका पुरस्कार कला अकादमी गोवा हातूंत तियात्रान सहभाग फावो जालो आनी सगळेकडेन फामाद आनी पुरस्कार मेळपाक लागले.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=आनतोनियो_डिसौझा&oldid=179374" चे कडल्यान परतून मेळयलें