आबदोन्यो रॅड्रिगीज

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

आबदोन्यो रॅड्रिगीजहो एक तियात्रीस्त.

जल्म[बदल]

30 जुलाय 1936 ह्या दिसा जाल्लो.

शिक्षण[बदल]

. आबदोन्यो ल्हानपणार सात वर्सांचे पिरायेर बापायच्या बेण्डांत सिम्बल्स वाजोवपाक शिकलो.9 वर्साचो आसतना तो सदांत ब्रास बॅँडाक ड्रमस वाजयतालो.1959 वर्सातो आपलें फुडलें जेझ संगीताचे प्रशिक्षण घेवंक मुंबय शारांतगेलो. खूब हुशार आशिल्ल्या कारणान ताका संगीत बरोवपाक आनी वाजोवपाक येतालें, ताका संगीताची खंयचीय शैली सांबाळपाक जाताली जशेंकी 5/4 , 7/8 , 15/8 टेम्पोज.

वावर[बदल]

पन्नासाचे मदले पिरायेचेर, ताणें तियात्र बरयले,दिग्दर्शीत केले आनी सादरूय केलेजशे की ‘कितें आमचो फुडार’, ‘दुर्दोशा’,आदी. ताणें फामाद तियात्रिस्तां खातीर वाजयलांजशेजे.पीसोजालीन, एलेक्सिनो दे कांदोली, सी आल्वारीस, जासींतवाज,रेश्मीकुलासो,एम.बोयर,प्रेमकुमार, चॅम्पियनपीटर, आल्फ्रेडरोज, जॉनक्लारो,जॉरोज, प्रिंसजेकब,आरस्तिडीस डायस त्या भायर सुमार तीन हजारां वयर वेवसायीक आनी नांववास्तीक दिग्दर्शकांक ताणें प्रस्तुतीकरण केलां. ताणें कोंकणी फिल्मां खातीर लेगीतवाजप केलां.‘आमचेंनोशीब’, निर्मोण आनी म्होजी घोरकान्न’. ताणे त्रिकाल ह्या हिन्दी फिल्मांत लेगीत संगीत वाजयलां. त्या भायर आलफ्रेडरोजान,एमबीयर,जेरोमडिसोजा,लॉर्ड्ससलदाना, फा.पीटर कार्डोजो,व्हिलमीक्स-शेरोन,जोरोज,पीटरवीफर्नांडिस, आग्नेलोदीबोरीहाणीं तयार केल्ल्या कोंकणी एचएमवीरिकोर्ड आनी आयकपाच्यो कॅसटी खातीर ताणें संगीत दिलां. ‘गुडीसिवाय’ मुंबई दुर्दशनार ह्या सगळ्यां परस व्हडल्या बॅंडात वाजोवपी तो पयलो पाश्चात्य ड्रमर. ताणें डॉपरवेजा वांगडा‘मायफेरलेडी’ह्या ऑपेरांत भाग घेतलो. त्या भायर उशा अय्यराच्या कोंकणी संगीत कार्या वळींनी ताणें संगीत वाजयलां.आपलें स्वताचें सयत वेगवेगळ्या समयार मधुर संगीत दिवन तो आयज मेरेन आपल्या पांयांचेर उबो आसा. 1965 वर्सा ताणे बी आयकम्पनीस्टीमरएस.एस.केन्या, एस.एस.उगान्डाजोमार्टिन बण्ड आनी पयस सुवाती प्रवास केलो जशें मोंम्बासा, तांजानिया,झीब्रालतोर,लोरेनसो,मार्कीस, बीरा, कार्दोज,श्रीलंका,आदीगल्फाचेदेश भोंवून संगिताचें सादरीकरण केलें. ब्रास बँण्डा ताणें मुंबयच्या आनी गोंयच्या नांवा स्तीक हॉटेलांत काम केलां.आपलें स्वताचें सयत वेगवेगळ्या समयार मधुर संगीत दिवन तो आयज मेरेन आपल्या पांयांचेर उबो आसा.

पुरस्कार[बदल]

• तियात्र दिसाच्या उत्सवा निमतान गोंय कला अकादेमीन पणजी ह्या संस्थेन हेर व्हडल्या तियात्रीस्तां वांगडाताचो यभोवमान केला. • कोंकणी संगीताच्या क्षेत्रांत ताचें योगदान पळोवन ताका गोंय राजकीय सांस्कृतीक पुरस्कार दिवन ताचो भोवमान केलो.