आलेक्सीयो फॅर्नान्डीस

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

आलेक्सीयो फॅर्नान्डीस हाे एक तियात्रिस.

जल्म[बदल]

आलेक्सीयो फॅर्नान्डीस 26 ऑगस्ट 1940 ह्या दिसा मिन्गेल फेर्नांडीस आनी एस्पेसिया ए. फिलोमिना फेर्नांडीस हांकां तो जल्मलो.आरामबोल पेडणे,गोंय हांगा जालो.

शिक्षण[बदल]

ताणें 13 वर्सांचेर नोटस् आनी व्हायोलिन शिकपाक सुरवात केली आनी 20 वर्साचेर तुतारी शिकपाक लागलो. ताणें संगीतांत पदवी मेळयली.

वावर[बदल]

“बोरयेक पडटा मार,खोटो जाता सालवार” हे ताचे पयले तियात्र बाप्टीस रॉड्रिगीसहाणें ते बरयले आनी ताचे दिग्दर्शन केलें.तो एक गांवचोदिग्दर्शक हाच्या तियात्रांत आलेक्सान आपले तुतारीन संगीत वाजयलेंआनी हाचो देखावोआरांबोल जालो. फिलिप्स बॉर्जीस फेर्नांडीस हांच्या “बॉमोईची गिरेस्तकाय” ह्या तियात्रांत ताणें दुसरे फावट अभिनय केल्लो.तशेंच झेवियर मार्टिन फेर्नांडीस हाच्या “गुलाबाचें फूल” आनी गाब्रियेल दे बायडा हाच्या “कार्मिनचे बेतीन” हे ताचे तिसरे आनी चवथे तियात्र जावन आसा. हाचे भायर ताणें सगळ्या पेडणें तालुक्यांतल्या तियात्रांनी आपले संगीत गांवच्या फेस्ताच्या निमतान वाजयल्ले जशेंमोरजे गावांत,मांद्रे,केरी,भायडा,तुयें आनी शेजारच्या महाराष्ट्राच्या गांवांनी जशे कि आरोंदा,शिरोडा,आजगांव आनी सांवतवाडी. हाचे पयली भुरगेपणांत गांवच्या तियात्रानी आपूण व्हायोलिन वाजयल्ले ताका याद जाता.ताका कांय गांवच्या तियात्र दिग्दर्शकांची याद जाता जशे कि आरांबोलचो सांतान,किस्तुलो,फ्रान्सिस,आझुलो, आनी राँकी. गांवच्या तियात्रानी आनी कार्यावळी हाचेशिवाय आलेकसो,हाणे आपले संगीत तियात्रानी आनी नांव गाजत्या तियात्र दिग्दर्शकांच्या संगीत कार्यावळीनी वाजयल्ले जशे कि आल्फ्रेड रोज,जसींत वाझ,ग्रेग आनी साबिना,एम.डोड दे वेरना. आलेकसोन शिवोलच्या जागराक 30 वर्सा संगीत वाजयले.तो गांवच्या फेस्ताक,मरणांक,काजरांक आनी गायन मंडळांक बॅड वाजयता आनी आजूनय वाजयता.ताणे तुयें इगर्जेंत गायन मंडळाचो मास्तर म्हणून काम केले आनी आता तो गांवचे आरंबोल इगर्जेंत गायन मंडळाक काम करता. आलेक्सो हाणे आपली वाजोवपाची कला आपल्या गांवच्या तरणाट्यांक दिली आनी तशेच ताणे तरणाट्यांक संगीताचे शिक्षण आपल्या आरंबोल गावांत दिलें.