आश्र्लेषा

विकिपीडिया कडल्यान
हुपून वचात: दिशा-नियंत्रण, सोद

आश्र्लेषा

भारतीय 27 नखेत्रांतलें णववें नखेत्र.हाका ‘आश्रेषा’ अशेंय म्हणटात.हातूंत हायड्रा ह्या अस्तंती तारकाचोंब्यातल्या झीट, एप्सायलॉन,डेल्टा, सिग्मा आनी ईटा ह्या नखेत्रांचो आस्पाव जात. झीट ह्या नखेत्राचे विशुवांश 8 ता.54 मि.क्रांती 6 9’प्रत3.30 आसून हें योग-नखेत्र (मुखेल नखेत्र)अशें मानतात. हीं चारूय नखेत्रां चवथ्याप्रतींचींय हें नखेत्र पुष्प नखेत्राचे थेट दक्षिणेक आनी प्रश्र्वा (प्रोसियन) ह्या नखेत्राचे थेट उदेंतेक आसा.कांय जाण ईटा आनी सिग्मा हांचे सुवातीर कॅन्सर (कर्क)हातूंतलीं आल्फा आनी बीटा हीं नखेत्रां हातूंत घेतात.हें नखेत्र कर्कराशींत येता.सुमार 2 ऑगस्टाक ह्या नखेत्रांतसूर्यप्रवेश जाता.हाची देवता सोरोप आनी आकृती चक्र अशें मानतात.ह्या नखेत्राचें मुर्तींधान्य अशें सागलां:-

कोकस्या वा बिडालास्या रक्ताश्लेषा चतुर्भुजाI अक्षकुण्डीधरा व्दाभ्यां सर्पलिङ्गनकारिणीII

अर्थ- आश्र्लेषांची मुर्त ही रगत्या कोराची,कोलसुण्याच्या वा माजराच्या तोंडाची, चार हातांची,दोन फांशे आनी कुंड घेतिल्ली आनी दोनूय हातांनी सोरपांक वेंगावपी अशी करची.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=आश्र्लेषा&oldid=168294" चे कडल्यान परतून मेळयलें