ईश्वरलाल मंचाराम जोशी

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

(जल्म:७ फेब्रुवारी १९३०,भीमपूर-दमण). गोंयचो सुटके झुजारी.ताणें प्राथमिक शिक्षण मराठींतल्यान आनी माध्यमिक शिक्षण गुजरातींतल्यान घेतलें.तो 'इंडियन नॅंशनल कॉंग्रेस' संघटनेचो वांगडी आशिल्लो.उपरांत 'आझाद गोमंतक दल'संघटनेचो वांगडी जालो.१९५३ वर्सा ताका दमण वाठारांतल्या शेतकामत्यांचे संस्थेचो अध्यक्ष म्हूण वेंचून वांगडी जालो.१९५३ वर्सा ताका दमण वाठारांतल्या शेतकामत्यांचे संस्थेचो अध्यक्ष म्हूण वेंचून काडलो.१ जुलय १९५४ दिसा तो 'इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस'संघटनेचो अध्यक्ष म्हूण आयलो.१ ऑगस्ट १९५४ ते फेब्रुवारी १९६२ मेरेन ताणें 'आझाद गोमंतक दल' संघटनेचे दमण शाखेचो अध्यक्ष म्हूण वावर केलो.कत्तलखाने बंद जावचे,म्हूण ताणें आवाज काडलो.ताका पोलिसांनी बरेच खेपो अटक करून दर खेपेक एक ते आठ दीस बंदखणींत दवरलो.सत्याग्रहांनी वांटो घेवप,बसका घेवन सरकाराआड झुजपाक लोकांक स्फुर्त दिवप,भारतीय अधिकाऱ्यांक गोंय,दमण आनी दीव हांगाचे नकाशे धाडप,लश्करी म्हत्वाच्या जाग्यांची चित्रां धाडप असलीं कामां तो आनी दीव हांगाचे नकाशे धाडप,लश्करी म्हत्वाच्या जाग्यांची चित्रां धाडप असलीं कामां तो करतालो.तेभायर हेर गुपीत गजालींविशीं खबरो पावोवपाचेंय काम तो करतालो. दादरा आनी नगर हवेलीचे सुटके झुजांत वांटो घेतिल्ल्याच्या आरोपाखाल १ ऑगस्ट १९५४ दिसा पोलिसांनी ताका धरलो.१३ नोव्हेंबर १९५४ दिसा ताका परतो अटक केलो आनी साडेबारा वर्सां खर बंदखणीची ख्यास्त फर्मायली.साडेतीन वर्सां बंदखणीची ख्यास्त भोगतकच ताची आग्वाद बंदखणींतल्यान सुटका जाली.बंदखणींत ताका बरेच खर त्रास सोंसचे पडले;ताका लागून ताच्या उजव्या हाताचो आंगठो तुटलो.१५ ऑगस्ट १९७२ भारत सरकारान ताम्रपत्र दिवन ताचो भोवमान केलो.