ऍनी कुआद्रोस

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ऍनी कुआद्रोस ही एक तियात्र कलाकार.

जल्म[बदल]

ऍनी क्वाद्रोस हांचो जल्म 28 एप्रील 1956 ह्या वर्सा जालो.


हेर नांवां[बदल]

ऍनी कुआद्रोस ही कोंकणी तियात्र माचयेची एक भोवगुणी आनी उत्साहपुर्ण कलाकार जावन आसा.तांकां कोंकणी माचयेर पडिल्लींजायतीं नांवां आसात जशीं‘पर्ल आफ कोंकणी स्टेज’ , ‘लवी-डवी रोमेन्टिक डॅम’, ‘पावरहाउस ऑफ गोअन तियात्र’, ‘तियात्र दिवा’ आदी.


दिग्दर्शकां वांगडा वावर[बदल]

ही सुंदरी जी फाटल्या 4 दशकां पसून हजारांनी तियात्र मोगयांच्या काळजांत रिगलेली आसा,तिचो तियात्र माचयेचेर आरंभ 18 वर्सांचे पिरायेचेर आर.मोरईस हांचे खेल तियात्र ‘दोत’ आनी ‘धारुन ओस्तोरी’ ह्या तियात्रांनी जालो. तिणे सुमार सगळ्या नामनेच्या तियात्र दिग्दर्शकां बरोबर काम केल्लें आसा जशें सर्गेस्त सी.आल्वारीस, कामत द आसोलना,बाब पिटर,रिको रोड,प्रेम कुमार,एम .बोयर,जासींत वाझ,आलफ्रेड रोझ,रेमी कोलासो,रोबीन वाझ,रोसारियो रोड्रिगीझ,क्रिस-मिना,रोसरी फर्नस,आरिस्तेदीस डायस,लौरेन्त पेरेरा,पेटरीकडौराडो,माइक मेहता, स्टार आफ कुर्तोरीं,जोनक्लारो,सी.डी.सिल्वा, मिलागरीस द चांदोर,राफइल नोएल,केनी फर्नस, मिनिनो मारियो,प्रेमानंद सांगोडकार,जोस रोड,मारकूस वाझ,बॅटी फर्नस,विल्मीक्स-शेरोन, मिनिनो द बांदार ,पाश्कुवाल रोड्रिगीज,रोसफर्नस आनी प्रिन्स जाकोब जांचे वांगडा ती 1987 पासून नेटान आपले काम करीत आयल्या .


हेर वावर[बदल]

तिणेज्या तियात्रांनी अभिनय केला, तांचो आंखडो अगिनत आसा. सुमार 5000 वयर प्रदर्शनां आसूंक शकतात.तांतुतली कांय तियात्र 100,200 तर कांय 300 प्रदर्शनां लेगीत पार जाल्यात. एनी एक बरी गावपी जावन आसा.आनी तिणे माचयेर जायतीं गितां गायिल्लीं आसात.तशेंच तिणे जायत्या ओडियो वा विडियो कॅसेटीच्या संग्रहानी कांतारांगायल्यात.ऍनीन स्वताचो आयकुपाचो संग्रह तयार केला जाचें नांव ‘आशा’.

तांचो सदाकाळ याद उरपा सारको अभिनय आसा रोसफर्नस हांचो ‘देव वो देंवचार’ , ‘घांट’ , ‘हारसो’ तशेंच प्रिन्स जाकोब हांचो ‘पांयणें’ , ‘पाद्री’,‘जायात जागे’ आनी ‘केन्ना उठ्ठलो’, ह्या तियात्रानीं. ऍनी कसलोय अभिनय योग्य पद्दतीन करता, जांव तो नयिकेचो, कलनायिकेचो वा वायट बायलेचो जें तें सोंपेपणान पाळटा.ते माचयेर वेग-वेगळ्या रूपांनी दिश्टी पडटा जशीं एक विधवा,पिडापीड सोंसपी सून,एक सामाजीक कार्यकर्ता,एक माद्री,आदवोगाद, एक गिरेस्त अस्तुरी आनी तिची नामनेची अशी भुमिका जी तिणे जोन क्लारो हांच्या ‘पुर्तुगेज कोलवोंत’ ह्या तियात्रांत केल्या ती विसरपा सारकी ना.

कलाकारां वांगडा भोंवडी[बदल]

एनी व्यापक रितीन आपल्या तियात्र कलाकार वांगड्या बरोबर भारताच्या जायत्या राज्यांनी वा शारांनी भोंवडी केल्या जशें मुंबय, दिल्ली,बेळगांव,नासीक,मंगळूर,पुणे,अहमदाबाद तशेंच जायत्या भायल्या देशानीं जशें कुवेत, मासकट, दुबै, बाहरेन, दोहा कटार, लंदन आदी.


चलचित्रांनी वावर[बदल]

तियात्रां भायर ,एनी चलचित्रांनी आपले धाडस दाखोवपाक फाटी उरूंक ना.तिणे स्वताच्यो दोन डी.व्ही.डी प्रकाशीत केल्यात, पर्ल-I आनी पर्ल-II जाल्यार पर्ल-III विकसीत जावपाच्या मार्गार आसा.तिणे कोंकणी फिल्मानी लेगीत अभिनय केला, जशें सर्गेस्त आर्नाल्द द कोस्ता हांचें ‘कांट्यातलें फूल’, प्रिन्स जाकोब हांचें ‘पाद्री’ आनी ‘रोडोनाका’,जोयवीन फर्नांडीस हांचें ‘चिंतना न्हय सोपनां’, ‘फ्रन्डस-I’आनी ‘फ्रन्डस-2’ आनी जाकी हांचें ‘सोपोन’.

हेर गूण[बदल]

तियात्र आनी फिल्माभायर,एनीक आनीक एक गूण आसा आनी तो म्हळ्यार ऍनी एक फैशन डिजाइनर जावन आसा.आपली पुराय मुस्तायकी तिणेच स्वता डिजाइन केल्ली आसा.ताका वेळ नाशिल्ल्यान, खुबश्या फैशन बुटीक/घरां हांगा डिजाइनर म्हूण काम करपा खातीर आयिल्ले प्रस्ताव तिणे न्हयकारले. ऍनी ही पयली अशी कोंकणी तियात्र कलाकार आसा जांची ‘बिइंग वुमन’ ह्या इंग्लीश नेमाळ्याचे पयले आवृत्तींत चित्रीत जाल्ली आसा. ऍनी ‘ईव’ ह्या नेमाळ्यांत लेगीत चित्रीत जाल्ली आसा.


पुरस्कार[बदल]

अश्या ह्या प्रसिद्दी आशिल्ल्या कलाकाराक तिच्या तियात्र माचयेक दिल्ल्या असीम योगदानां खातीर तिका तरेकवार संस्थानी खूब पुरस्कार दिवन तिचो भोवमान केल्लो आसा जशें: १. कोका कोला पुरस्कार 1998 - कर्तुबी गोंयची कलाकार. २. गुलाब पुरस्कार1989- श्रेश्ठ अभिनेत्री ‘पांयणें’ ह्या तियात्राक. ३. थंब्स अप अवोर्ड (मुंबय) –श्रेश्ठ अभिनेत्री. ४. कला अकादेमी सिल्वर जुबली सेलेब्रेशन- श्रेश्ठ कलाकार आनी गायक,वर्स 2000. ५. के.जी.टी.एस अवोर्ड, कुवेत- 2012. ६. मदर्स डेय तियात्र इन दुबै- श्रेश्ठ अभिनेत्री. ७. मसकट गोअन कम्युनिटी अवोर्ड. ८. डाल्गादो कोंकणी अकादेमी अवोर्ड- 2012 ९. डॉ.जेक द सिक्वेरा अवोर्ड 2012- श्रेश्ठ अभिनेत्री. १०. ऑर्चीड अवोर्ड 2013- गोंयची कर्तुत्वी अस्तुरी. ११. फातोर्डा वुमन वेलफेर असोसियेशन- हांचे कडसून ती भोवमानीत जाल्या.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ऍनी_कुआद्रोस&oldid=179363" चे कडल्यान परतून मेळयलें