एनथोनी फेर्नाडीस

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

एनथोनी फर्नान्डीसाचो हो एक तियात्रीस्त.

जल्म[बदल]

एनथोनी फर्नान्डीसाचो जल्म 27 सप्तेंबर 1940 ह्या वर्सा जाल्लो.

वावर[बदल]

एनथोनी फर्नान्डीसाक ल्हानापणासावनच कोकणी तियात्राची भोव आवड आशिल्ली .ताणे मागीर तियात्रा बरोवपाची सुरवात केली.ताणे पयले तियात्र बरयले ते ‘इनोसन्टपोण’ आनी 1963 ह्या वर्सा ताणे शिवोली ताच्या गांवात पयले फावट मॉचेर हाडले. ताचे दुसरे तियात्र ताणे बरयले ते ‘इस्कोलातलो मोग’ ताच्या मागीर ताणे तो एका फाटी एका बरोवन मुखार हाडली जशी ‘बीम तोखेम भाट’, घांतकी अस्तूरी’, ‘ड्युटी ती ड्युटी आनी मोग’,’ बोदमाश भाव’, ‘दोना पावुला’, एकुच रोगोत’, ‘घातकेक घात’, ‘घरची पाउणी’, ‘पुर्वोजांची कुराड’, ही तातुली काय नांवा. 

दुर्देवान एनथोनीक पेरालीटीक एटेक आयलोतसोच तो तीन वर्सा त्या दुयेसा पासुन झुजलो आनी तो ल्हव ल्हव करुन सारको जावपाक लागल्लो, पुण ह्या दुयेसाक लागून ताचो तियात्रा विशी उमेद वा मोग कमी जालो ना. त्या दुयेसान ताची तियात्रा खातीर उमऴशीक कमी केली ना. 2008 ह्या वर्सा ताणे ताच्या गांवच्या काय तरणाट्याच्या आदारन ‘ताणे घातकेक घात’ हे तियात्र मॉचेर हाडले आनी तातुत ताणे जायते गरजे प्रमाण बदल केले ताच्या वांगडात मिलाग्रीस कारनीरीयो तियात्र ‘घोव आसा क्विट, बायल खाता स्विट’ जातुत ताणे र्निमातो आनी दिगदर्शक म्हणुन सेंट एनथोनी आर्ट प्रोडॉकशन हाच्या बेनरा सकयल ताणे काम. गोंयच्या सुवर्णोत्सवाच्या सुवाऴयाक ताणे गोंयची ‘सुटकेची 50 वर्सा’ हे तियात्र मॉचेर हाडले. ताणे जायत्या तरणाट्याक तियात्रान खेऴपाक तयार केले आनी ताणे जायती संघरणां नामनेक हाडली जशी ‘कारनेरीयो मालटीमिडीया प्रोडॉक्शन’, ‘आगनेलो एन्ड एगी प्रोडॉक्शन’ अशी जायती मोलादीकआनी उणेपडना जितले योगदान ताणे तियात्र क्षेत्राक दिला.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=एनथोनी_फेर्नाडीस&oldid=179318" चे कडल्यान परतून मेळयलें