एनी बेझंट

विकिपीडिया कडल्यान
हुपून वचात: दिशा-नियंत्रण, सोद

एनी बेझट नामनेच्यो थिऑसॉफिस्ट आनी भारतीय राजकारण, धर्म , शिश्रण, समाजसुधारणा बी ह्या श्रेञांनी म्हान कार्य, केल्ली एक ब्रिटीश बायल एनी बेझट

जल्म[बदल]

तिचो जल्म इंग्लंडांत 01 ऑक्टोबर 1847 दिसा जालो.

शिक्षण[बदल]

एमिलीक तिणें जर्मन, फ्रॅज्व ह्यो भासो आनी संगीत हांचें शिश्रण दिलें. तशेंच एनी भितर समाजसेवेची आलड निर्माण केली ह्या काळांत एनी वृतीन पांथीक जाली.

लग्न[बदल]

फुडें रेव्ह. फ्रँक बेझंट ह्या क्रिस्तांव पंथोपदेशका लागीं तिचें लग्न जालें. तांकां दिग्बी हो पूत आनी मेबेल नांवाची धूव अशीं दोन भुरगीं जाली.

सामाजीक छळ[बदल]

1874 चाल्झ ब्रॅडलॉ हांच्या नंशनल सॅक्युलर सोसायटीं'त एमिली सामील जाली. त्या काळांत नास्तीकताय, संततिनियमन, बायलांक मतदानाचो एधिकार हांचो प्रचार केल्ले खातीर तिचो खुब्ब सामाजीक छळ जालो.

हिंदू धर्म आनी सम्कृतायेचें[बदल]

लंडनांतल्या पयल्या ट्रेड युनियनाची स्थापन तिणेंच केली. 1893 वर्सा एनी भारतांत आयली आनी मरसर भारतांतून हांगा तिणें धर्म, शिश्रण आनी समाजमुघारण करपा कडेन लश्र दिलें. तिणें हिंदू धर्म आनी सम्कृतायेचें सखोल अध्ययन केलें.

भारतभर प्रवास[बदल]

आपूण आदल्या जल्मांत हिंदू आशिल्लो आनी ह्याय जल्मांत आपूण सहेन हिंदू आसां अशें ती मानपाक लागली. तिणें भारतभर प्रवास करून रामायण, महाभांरत,उपनिषदां हांचेर जायतीं व्याख्यानां दिली. गीतेचें इग्लिशींत भशांतर केलें (1905). तिणें सुमार 450 ग्रंथ बरयले.

मर्ण[बदल]

20 सप्टेंबर 1933 ह्या दिसा तिका मर्ण आयलें.


संदर्भ[बदल]

[1]

  1. भांगरभूुुुंय १ ऑक्टोबर २०१६
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=एनी_बेझंट&oldid=170925" चे कडल्यान परतून मेळयलें