मजकूराशीं उडकी मार

कन्या

विकिपीडिया कडल्यान

(व्हिर्गो). भारतीय राशिचक्रांतली सवी रास. उत्राचो निमाणचे तीन चरण (चतुर्थांश); हस्त नखेत्र आनी चिराचे पयले दोन चरण अशीं सव्वादोन मखेत्रां हे राशींत येता. एका हांत गंवांचें कणस आनी दुस-या हातांत उजो घेवन व्हड्यांत उबी राविल्ली बायल, ही हे राशीची आकृती अशें दीपिका ह्या ग्रंथांत म्हळां.कन्येचो स्वामी बुध, कन्या राशींत लल्मल्ल्या मनशाचीं लक्षणां अशीं आसतात.

कन्यालग्नोद्भवो मर्त्यो नानाशास्त्रविशारद:। सौभाग्यगुणसम्पन्न: सुन्दर: सुरतप्रिय:।।(कोष्ठीप्रदीप) अर्थ- कन्यालग्नाचेर जल्मल्लो मनीस वेगवेगल्या शास्रांत पंडित, भाग्यवान, सुंदर आनी विलासप्रीय जाता.

हे राशींत सवे प्रीमेरेनचीं ४३ नखेत्रां आसात. ही रास २४ मे च्या सुमाराक रातची ९ वरांचेर मध्यमंडलाचेर येता. हातूंतलें चित्रा (स्पायका) हें नखेत्र (प्रत १.२१) सूर्यापरसूय जीश्ट जावन आसा. गॅमा हें तारकायुग्म (दोट्टी गिरो) आसा. हे राशीच्या उत्तय भागांत शेंकड्यांनी अभ्रिकां (nebula) दिसतात. एम्-९९ ही एक सरपळी (helix) अभ्रिका च्यातलीच एक जवान आसा. शरत संपातबिंदू (सूर्य आपल्या वर्सूकी भासमान गतीन शरद ऋतूंत जंय खगोलीय विषुववृत् हुंपता तो बिंदू) हेच राशींत येता. १६ सप्टेंबराक निरयन (संपातचलन मतीं घेवन) कव्या राशींत सूर्यप्रवेश जा. गुरू कन्या राशिमत आसलो म्हण्टकच त्या वर्साक कन्यागत अशें म्हण्टात. सुमार १२-१३ वर्सांनी अशें वर्स येता. त्या वर्सा भागीरी कृष्णेक भेटूंक या. असो एक समज आसा. ह्या काळांत कृष्णा आनी भागीरी हांच्या वाठारांत लग्न करचें न्हय, सो संकेत आसा.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=कन्या&oldid=213952" चे कडल्यान परतून मेळयलें