कब्र

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

मुसलमानांचें थडें. मुसलमान लोक मडें पुरपाखीर मसुंडीचे जमनींत ४ फूट खोल फोण खणटात आनी ताच्या तळाक एके वटेन एक फोणकूल खणून तातूंत मड्याचें तोंड मक्केचे दिकेवटेन दवरतात. ताका लागून भारतांत हो फोण सदांच दक्षिण दिशेन खणटात. मडें दवरतकच तो फोण विटांनी बंद करतात आनी सगळो फोण मातयेन भरून काडटात. मागीर ताचेर एक ल्हानसो उंचवटो करतात.

मेल्ले कुडीक लेगीत दुख्खाची जाणविकाय आसता, अशें मानून ताचेर वजन येवचेंना, अशें तरेन फोणकुलाची रचणूक करतात. महम्मद पैगंबरान कब्रीचेर पक्कें बांदकाम करपाक आनी आलेख कोरांपाक मनायकेल्या (मिश्कात, ५.९.६). पूण वहाबी पंथाचे मुसलमान सोडल्यार हेर सगळ्या मुसलमानांनी ह्या आदेशाक पाळो दिवंक ना.

१६३१ चे सुर्वेक र्मोगल सम्राट शहाजहान हाणें आपली बायल अर्जुमंदबानू उर्फ मुमताजमहाल हिच्या मर्णाउपरांत तिचें दफन केलें आनी कब्रीचेच सुवातीचेर तिचें व्हडलें यादस्तिक बांदलें. ह्या अप्रतिम शिल्पाची ‘ताजमहाल’ ह्या नांवान संवसारभर नामना आसा.औरंगजेबान आपली बायल राणी रबिया दौरानी, हिच्या उगडासाखातीर प्रति ताजमहाल असो ‘बिबि का मकबरा’ औरंगाबाद शारांत बांदला. म्हैसूर शारां टिपू सुलतान आनी हैदर अली हांच्यो कबरी आसात.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=कब्र&oldid=174824" चे कडल्यान परतून मेळयलें