कला अकादमी

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

१९७० वर्सा गोंय सरकारान कला, संस्कृताय आनी साहित्याची पोसवण, सादरीकरण आनी संशोधन करपाखातीर कला अकादमी हे संस्थेची थापणूक केली. ही कला अकादमी मूर्त स्वरूपांत उबी जावंची म्हूण गोंयचो पयलो मुखेलमंत्री दयानंद बांदोडकार हाची कल्पक बुध्द आनी कलेविशींची आस्था कारणीभूत जाली. भारतीय आनी अस्तंत कलांचे शिक्षण आनी संवर्न करप हो मूळ उद्देशआस्था कारणीभूत जाली. भारतीय आनी अस्तंत कलांचे शिक्षण आनी संवर्न करप हो मूळ उद्देश मुखार दवरिल्ल्यान कला अकादमीच्या आलाशि-याखाला हिंदुस्थानी संगीत विभाग, अस्तंत संगीत विभाग आनी नाट्य विभाग कार्यरत आसा. हातूंतल्या हिंदुस्थानी संगीत विभागांत पदवी मेरेनचें शिक्षण दिवपाची वेवस्था आसा आनी तो गोंय विध्यापीठाक संलग्न केल्लो आसा.अस्तंत संगीत विभागांत गायन, पियानो, व्हायोलीन, चलो (cello), बांसरी, गितार हांचें शिकप दिवपाची वेवस्था आसा. हिंदुस्थानी संगीत विभागांत शास्त्रीय संगीत, वाध्य (सतार, तबला, हार्मोनियम),नाच (भरतनाट्यम, कथ्थक) हांचें शिक्षण दिवपाची वेवस्था आसा. सुर्वेक कला अकादमीच्या आलाशि-याखाला चित्रां आनी शिल्प हांचें शिक्षण दिवपी विभाग आसलो. उपरांत हो विभाग एकस्वतंत्र महाविध्यालयांत रूपांतरित जावन, आतां तो कला अकादमीच्या वेवस्थापनाभायर गोंय सरकाराच्या वेवस्थापनाखाल चलता. लोककला आनी खास करून गोंयची लोककला हांकां पोसवण दिवपाखातीर कला अकादमी लोककलाकारांचे मेळे घेता . तेभायर आंतरराज्य आनी आंतरराश्ट्रीय थराचेरूय लोककलेचें सादरीकरण करता. शास्त्रोक्त पध्दतीन कलेचें शिकप दिवपाभायर कलाकारांक उर्बा आनी उत्तेजन दिवपाच्या हेतान कला अकादमी कलेच्या वेगवेगळ्या मळार सर्ती घेता. तातूंतल्यो मुखेल सर्ती अश्यो:लोककला सर्त, भजनी सर्त, नाट्य सर्त (शालेय,महाविध्यालयीन आनी संस्था), किर्तनसर्त, साहित्य पुरस्कार, कला प्रदर्शनां. हांच्या वांगडाच सुरश्री केसरबाय केरकार हिच्या उगडासाखातीर दर वर्सा संगीत महोत्सव घडोवन हाडटा. ह्या महोत्सवांत भारतांतले नामनेचे संगीतकार वांटो घेतात. तशेंच राश्ट्रीय आनी आंतरराश्ट्रीय कलाकारांक आमंत्रित करून तांचे कलेचो लाभ घडोवन हाडटा. पणजी कांपाल ह्या वाठारांत कला अकादेमीची कलात्मक आनी भोव उद्देशी इमारत आसा. हे इमारतींत लागसारूच कला अकादेमीचें कार्यालय, उक्तें नाट्यघर,दीनानाथ मंगेशकार बंद नाटकघर, ब्लॅक बॉक्स सभाघर, कला प्रदर्शन गॅलरी, वाचपाघर, स्टुडिओ आसात. आंतरराश्ट्रीय नामनेचो स्थापत्यशास्त्रज्ञ चार्ल्स कुर्रे (*)हाचे कल्पक बुद्दींतल्यान निर्माण जाल्ली ही सोबीत अशी वास्तू गोंयचेंच न्हय तर भारतांतलें एक भूशण जावन आसा.- कों.वि.सं.मं कल्पवृक्ष (कल्परूख): एक कल्पित रूख. हाका कल्पद्रुम, कल्पतरू,सुरतरू, देवतरू आनी कल्पलता ह्याय नांवांनी वळखतात. समुद्रमंथनांतल्यान वयर आयिल्ल्या १४ रत्नांत कल्परूखाचो आस्पाव आशिल्लो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=कला_अकादमी&oldid=175363" चे कडल्यान परतून मेळयलें