कष्टांच्या वेळार मागणें

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Koxttanchea Vellar Magnnem
Crucifixion of St. Peter by Caravaggio
Christ Carrying the Cross 1580

कष्टांच्या वेळार मागणें[बदल]

Prayer during sufferings

जेजू, म्हाका येकसुरी सरूंक दवरनाका. धनया, हांव इतली अस्कत तें तूं जाणांय. हांव दोल्दीराचो सागर, हांव कुस्कुट न्हय, तुवें म्हाका सोडल्यार आनी हांव पोडल्यार आतवें जावनचों ना. धनया, हांव एक बायल, म्हज्यान येकसुरी चलूंक जायना. तोरयासतानां, हांव येकसुरपण भगता आसतानांय, तुजेर पातयेतां. हांव म्हज्या भावणां आड तुका सतमांतां, हांव पुरया विस्वासांत बदलतां म्हज्या भावनां भायर बदलतां. म्हजे कश्ट लॉबू करिनाका, म्हाका बळमात दी. धनया, तुका जाय तशें कर, सगळ्या घोडीतांनीं आनी ओटतींनीं तुजो मोग पाप करूंक दी. सर्ग आनी संवसार बदलत, पूण देवाची काकूत केदनांच सोंपची ना. अह जेजू, तुजें अगनीत भलेपण ध्यानतां तेदनां म्हज्या काळजांत केदी व्हडली कश्यालकाय लासता  सगळ्या पातक्यांक तुज्या पायानशीं हाडुंक हांव आंवडेतां. ताणीं तुजी काकूत सासणाच्या सासनाक वाखाणूं-दी.

आमेन