कायतानो पेरेरा

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

कायतानो पेरेरा हो एक तियात्रीस्त़़

जल्म[बदल]

कायतानो पेरेरा हांचो जल्म मेरशे गांवांत ३१ ऑगस्ट १९४६ वर्सा जालो. 

शिक्षण[बदल]

वावर[बदल]

तांणे ‘हें तुवें कितें केलें’ हो तांचो पयलो तियात्र १९७० वर्सा उजवाडा हाडून तियात्राचो पयलो पांवडो ते चडलो. तांची उपरांतची तियात्रां म्हणल्यार बेपत्ता, आपस्वार्थी, वजन, उगडास, तुकाय तेच, आकांत, म्हाका जाप जाय, जी खूब यशस्वी जाल्या. तांणीं एक अंकी खेळ बरयल्यात जाची नांवां परिस्थितीक लागून, भुकेक लागून, सिरविसेक लागून, दोतीक लागून आशीं आसात

पुुरस्कार[बदल]

तांच्या आकांत ह्या तियात्राक कला अकादमी तियात्र सर्तींत उत्तम तियात्र आनी उत्तम मार्गदर्शन केल्ल्यान दुसरें इनाम फावो जाला. मागीरच्या काळांत तांणीं ते टेलीफिल्म आनी पुस्तक रुपांत छापलें. तांणे साबार संगीत खेळ जशे भावाचो एकवोट, लीडर, बेपत्ता, शेतकामती, हें अशेंच चलतले, मोग दाखोवंक जाय, स्वाभिमान ऑल इंडिया रेडियो, पणजी हांगा प्रसारीत केलां. गुपीत मोग हो ताचो संगीताचो आल्बम जावन आसा. ताचो तियात्र उगडास आनी म्हाका जियेंवक जाय हिवूय पुस्तक रुपांत प्रकाशीत जाल्यात. तांच्या आकांत ह्या तियात्राक कला अकादमी तियात्र सर्तींत उत्तम तियात्र आनी उत्तम मार्गदर्शन केल्ल्यान दुसरें इनाम फावो जाला. मागीरच्या काळांत तांणीं ते टेलीफिल्म आनी पुस्तक रुपांत छापलें. तांणे साबार संगीत खेळ जशे भावाचो एकवोट, लीडर, बेपत्ता, शेतकामती, हें अशेंच चलतले, मोग दाखोवंक जाय, स्वाभिमान ऑल इंडिया रेडियो, पणजी हांगा प्रसारीत केलां. गुपीत मोग हो ताचो संगीताचो आल्बम जावन आसा. ताचो तियात्र उगडास आनी म्हाका जियेंवक जाय हिवूय पुस्तक रुपांत प्रकाशीत जाल्यात.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=कायतानो_पेरेरा&oldid=179323" चे कडल्यान परतून मेळयलें