कोसमे दामियांव पेरेरा रोड्रिगीस

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

कोसमे दामियांव पेरेरा रोड्रिगीस हाका तियात्र माचयेर बाटू म्हूण वळखतात.ताणें आपल्या रायबंदर गांवच्या तोशेंच ‘कमरश्यल’ कलाकरांक घेवन ताणें तियात्र माची उच दोरज्यार वरूंक प्रयत्न केल्या.बाटू रोड्रिगीसान आपलेतियात्र, खेळ तियात्र तशेंच आँलइंडिया रेडियो आनी गोवा दुरदर्शनाचेर संगीत-खेळसादर करून मोग्यांचीं काळजांधादोशी केल्या.

तियात्र[बदल]

ताणें 21 तियात्र बरोवन दिगदोर्शीत केल्यात तातुंतले कांय तियात्र अशे आसात:- ‘तर तूं म्हजो पाय’,’नीज मोगाचो रोस्तो’,’शिमीतेरींत’,’देव भेट’,’घराब्याची दुरदशा’,’कोण तो खुनी?,’हें आसा तें’,’फोटू’,’सत आनी नीत’,’उमत्या कोळश्यारउदक’,’उजवाड पालोवलो’आदी.

वावर[बदल]

कला अकादेमीन घडून हाडलोलो वरसावळीच्या तियात्र स्पर्धानी ताणें भाग घेतला आनी कांतारां गावपांत इनामां मेळोवन घेतल्यांत. बाटू बाब फकत तियात्र माचयेरूच काम करून ओगी रावूंक ना, पूण एक बरो गावपी जालोल्या कारणान ताणें आपली गितां गोंयच्या आकाशवाणीचेर आनी दुरदर्शनाचेरूय गायल्यांत. हीं गितां आमकां अजून परयान आयकूंक मेळटात.

पुरस्कार[बदल]

ताच्या गावंच्या फेस्ताक ताणें जायते तियात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात. बाटू रोड्रिगीस हाचे तियात्र माचयेवेल्या बऱ्या कार्याक लागून ताका जायते संस्क्रृतीक संसथानींभोवमानीत केला. 2010-2011 वरसाक गोंयच्या सरकारान 'कला गौरव'’ पुरस्कार भेटोवन ताचो भोवमान केला.

संदर्भ[बदल]