मजकूराशीं उडकी मार

चाको

विकिपीडिया कडल्यान

चाको गोंयच्या जेवणांतलो एक जिन्नस. चाको "कुवंलो" (म्हळ्यार तन्नो पणस) घालून केल्ली भाजी. चाक्यांत कुवंल्या वांगडा नाल्लाची सोय, गोड आनी दाळ वा चणे हांचो चड करून आस्पाव जाता. चाको शिवराक वा नुस्त्याचो (सुकीं सुंगटां घालून) अशा दोनूय तरांनी करपाक जाता.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=चाको&oldid=201223" चे कडल्यान परतून मेळयलें