जयंती नायक

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     

सांचो:Infobox writerडॉ.. जयंती नायक, गोंयच्या केपें तालुक्यांतल्या आमोना गांवची, एक कोंकणी बरोवपी आनी गोंयच्या लोकवेदाचो सोद करपी जावन आसा. ती एक मोटवी काणी बरोवपी, नाटकिस्त, भुरग्या खातीर बरोवपी, लोकवेदाचो अभ्यास करपी, भाशांतर करपी जावन आसा आनी गोंय विध्यापिठाच्या कोंकणी विभागांतल्यान ऊंच पद्वी मेळोवपी ती पयली व्यक्ती जावन आसा. ती साहित्य अकादेमी तसरिप जिखपी बी जावन आसा. तिच्या तीन दसकांच्या कार्किर्दिंत, तिणें दर वर्सा सरासरी एक पुस्तक उज्वाडायलां (जातूंत गुणाचो संकेत ना). सांचो:Fix/category[citation needed]

कोंकणी लोकवेद[बदल]

डॉ. जयंती नायक गोंय कोंकणी अकादेमिच्या लोकवेद विभागाचो सांबाळ करता, जाचो हेतू " गोंयच्या गिरेस्त लोकवेदाचो राखण आनी सांबाळ " जावन आसा.[1] तिच्या वावरांत रथा तुज्यो घुदdयो, काणेर खुंती नारी,तिलय उखलू केळ्यानी, मानालीं गितां, पेडणेचो दसरो, आनी लोकबिंब आस्पावतात

नायक हिणें लोकवेदाचेर 16 पुस्तसां बरयल्यांत. तिच्या कोंकणी लोकवेद पुस्तकांत जाचें नांव कोंकणी लोकवेद तातूंत साबार लोक काण्यो आसात ज्यो कोंकणी-उलोवपी स्थलांतर करप्यांचो आसात जाणीं भारताच्या दक्षीण प्रांतांनी जशे परीं करनाटक आनी केरळ हांगा बिराड केलां जें अस्सल प्रकारांत आसून तातूंत थळावी झलक दिसता, जी तिका सांगपांत आयल्या तशी आसा[1]

नायकाचें आमोणें एक लोकजीण (गोवा कोंकणी अकादेमी, 1993) आमोण्याच्या गांवचेर आनी तिच्या भोंवतणच्या जाग्यांचेर केंद्रीत आसा.तातूंत इतिहास, धर्म, समाजीक दस्तूर, उत्सव आनी लोकवेद हेर विशयां सांगाताक आसात.

लोक काण्यो [बदल]

तिणें वेंचीक लोक काण्यो संकल्प आनी संपादन केल्यात, जी एक कोंकणी लोक काण्याची पुंजी रोमी लिप्येंत आसा जी गोंवा कोंकणी अकादेमीन 2008 वर्साT उजवाडायल्या फेलिसियो कारगोज हाणें त्यो लिप्यांतर केल्यात. 

''लोकरंग' (2008) गोंयच्या आनी कोंकणी निबंदाची पुंजी भाशांतर केल्या.

कोंकणी बरवप[बदल]

अ हिस्टरी ऑफ कोंकणी लिटरेचर: 1500 सावन 1992 पर्यांत, भाशाशास्त्री आनी कोंकणी बरवपी मनोहर राय सरदेसाय (जाका डॉ. मनोहर राय सरदेसाय म्हणूय वळखतात) तो 1962 वर्सा जल्मेलल्या नायकाच्या गर्जन मोटवे काणी विशीं अशें म्हणटा: "गर्जन म्हणचे आरड आनी खरेपणी हांगाची अस्तुरी आपल्या बळाची आनी समाजीक हकांची जाणीव आसून “आरडटा” ती आरड गरिबांची, बळिश्ट आनी गिरेस्तांचे विरूध, असकत आनी चिड्डलल्यांची आरड आसा. तिचे शयलेंत ताकत आसा पूण थोडे कडेन तिचें सांगणें तिच्या विचारा परस फाटीं उकता. ताणें जयंती नायकाच्या निमणें बोंड हाचेर प्रतिक्रिया केल्या जातूंत तो म्हणटा "देवाच्या नितिच्या येवजणे विरूध नापसंती दाखयता " आनी फुडें बरयता: " अस्तुऱ्यो बरोवपी थोड्यो भावनेच्यो आसतात हें सत पूण हीं भावना चड करपांत आयिल्लीं दिसनां."[2]

अस्तुऱ्यां केंद्रीत[बदल]

जयंती नायक  (हेमा नायकाच्या वांगडा) विशीं ज्योती कुंकोलियेंकार  बरवन सांगता की ह्यो अस्तुर्यो आयज गोंयच्या अस्तुर्यांच्या केंद्रीत विशयां वयर कोंकणींत बरयतात.[3]

तिच्या वावरांचें भाशांतर [बदल]

द फायनल विक्टिंम, एक विद्या पैचें जयंती नायकाच्या जैत मोटवे काण्येचें भाशांतर,हें गोवा टुडे मासिकाच्या अकटोबर 1999 हाच्या आंकांत उजवाडावपांत आयलां

आसादी, हें विद्या पैन जयंती नायकाच्या त्याच नांवांचे मोटवे काण्येचें केल्लें भाशांतर. (समयुक्ता -अ जर्नल ऑफ वीमेन्स स्टडीज, (Samyukta—A Journal of Women's Studies, Vol III, No 2, July 2003, porgottpi Women's Initiatives, Thiruvananthapuram. http://www.samyukta.org Editor GS Jayashree Post box 1162 Pattom Palace PO, Thiruvananthapuram, Kerala 695004.)

बासावो, हेंवूय विद्या पैन भाशांतर केल्लें  नायकाच्या त्याच नांवांचें काण्येचें एकभाशांतर जावन आस., हें ब्रिटीश कौंसिल प्रकल्पाचो एका म्हाजाळ्याचें जो अस्तुऱ्यांच्या दक्षीण आसियेचो भाग जो मिनी क्रिशणन आनी रक्षंदा जालील हाणीं संपादन केला. हें सध्याक उपलब्ध ना.

फ्लावर्स एँड कुंकूंम---- अस्तुऱ्यांचो काजारी स्थानाचो नमुनो (परतुन विद्या पैन केल्लें)भाशांतर नायकाच्या निबंद फूल कुंकूंम---आवयपणाचे कुर्वो' चित्रांगी नेमाळ्यांत मे 3, 2015 दर्सा परगटलां

 • "उमा एँड द  हुमन सॅक्चरिफायस"  आगोस्तो पिंटो आनी तें 3 भागानीं द नवहिंद टायम्स, गोवा एकटोबर 13-27, 2012 उजवाडायलां 
 • "अ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर" आगोस्तो पिंटो जें द नवहिंद टायम्स' गाोवा 19 मे तें 8 जून 4 भागानीं परगटलां 
 • ""ईफ वझऱ्यो करसीस देन ... 4 भागानी भाशांतर द नवहिंद टायम्स , गोवा डिसेंबर 2012 आनी 5, जानूवरी 2016
 • बियांतूल: अ सिंड्रेला स्टोरी 3 भागानी भाशांतर द नवहिंद टायम्स , गोवा 6 एप्रील 2013 आनी 20 एप्रील 2013 

आगोस्तो पिंटोन भाशांतर केल्या वेंचिक काण्याची पुंजी येवपाती आसा 

डॉ. जयंती नायकाच्यो परगटण्यो[बदल]

नायक एक पिकाळ बरोवपी आनी लोकवेदा शिवाय तिणें साहित्येच्या वेगळ्या तरांनी बरयलां जातूंत मोटव्यो काणेयो, कविता, नाटक आनी भुरग्यां साहित्य आस्पावता,तिच्या पुस्तकांची वळेरी सकयल जोडल्या.

 1.  गर्जन (मोटव्यो काण्यो, 1989)
 2.  रथा तुज्या घुद्यो (लोकवेद 1992) 
 3. कानेर खुंती नारी (लोकवेद ,1993)
 4. तलय उखल्ली खेळ्यानी (लोकवेद  1993) 
 5. मानालीं गेीतां (लोकवेद, 1993) 
 6. आमोणें – एक लेकजीण [आमोना – लोक संस्कृती] (लोकवेद,1993) 
 7.  पेडणेचो दसरो [द  दसरा फोस्स्सेटिवल ऑफ पेरनें(लोकवेद, 1995) 
 8. नागशेराचें सूर [द वॉयस ऑफ नागशेर] (लोकवेद, 1996) 
 9. लोकबिंब (लोकवेद,  1998) 
 10.  सरपांची करामत [अ स्नेक्स त्रेट्स] (भाशांतर,  1998) 
 11. कंोकणी लोकाण्यो [कोंकनी फोल्क टेल्स] (लोकवेद,  2000) 
 12. वाघमामाची फजेतेी [अंकल टायगर्ज कमअपंस] (भुरग्यां साहित्य,  2000) 
 13. चड शाण्स्चयांक फातरांचें शीत [द ओवर स्मार्र्तट वलस गेट स्टेोन्स ईन गेर रायस] (भुरग्यां साहित्य, 2001)
 14. अथंग (मोटव्यो काण्यो, 2002) 
 15. नवरंगी फूल [द फ्लोवर ऑफ नायन कलर्स] (भुरग्यां साहित्य, 2002 
 16. भुरग्यां खातीर लोक काण्यो [फोल्क टेल्स फोर चिल्ड्रन] (भुरग्यां साहित्य,  2002) 
 17. करलेची बानवद [द बनवड ऑफ कारला विलेज???] (लोकवेद, 2002) 
 18. सानुल्यांची कावनुलां (भुरग्यां साहित्य, 2004) 
 19. गोंयचीं लोककला[गोंयचो लोकवेद] (भुर्ग्यांचें साहित्य 2004) 
 20. गांवरान (लोकवेद, 2005) 
 21. राजारत्न(लोकवेद, 2005) 
 22. लोकरंग(लोकवेद,  2008) 
 23. लोकमंथन [फोल्क चरनिंग] (फोल्क्लोरे 2008) 
 24. वेंचीक लोककाण्यो [फोल्क टेल्स फ्रोंम एवरीवेर] (लोकवेद, 008)
 25. कुकुमादेविची देीपमाल (नाटक, 2009) 
 26.  मिरगवेनो (कविता, 2010)
 27. विसर्जन [इंमरशन] (भाशांतर,  2012) 
 28. देशांतरिच्यो लोककथा - भाग 1 [लोककाण्यो …..] (लोकवेद,2013)
 29. काल्माया [काल्माया …] (नाटक,  2014) 
 30. म्हजी माती, म्हाजी ममशां [ [माय लेंड एँड माय पिपल] (रूपकार, 2015) 

एक 9 निबंदाची पुंजी साबार टिकेकारांची तिच्या मोटव्या काण्याची पुंजी जयंतिची कथा: आस्वाद आनी सामिक्षा. अवधूत आमोंणकार, राजे पुब्लिकेशन्ल, , 2006. ह्या पुस्तकांत एक बारिकसाणेची जीण आनी तिची जिणेची म्हायती 2005 वर्सा पर्यांत दिल्या

बारिकसाणेच्यो मुलाखती जयंती नायक कडे जाग म्हयनाळ्याचेर सेपटेंबर १९९८, मार्च-मे जाग 2005२ अंकांत, तशेंच गोवा टुडे मार्च 2005 अंकांत उजवाडायल्यात

तसरिपां आनी हेर प्राप्ती[बदल]

तिका साबार राज्यो आनी राष्ट्रीय तसरिपां मेळ्ळ्यांत चड नांवादीक कला आकादेमी साहित्य तसरिप 2002 वर्सा द् टी एम पै फोंडेशन्स बऱ्यांतलें कोंकणी पुस्तक पुरसकार कोंकणी लोककाण्यो खातीर 2002; साहित्य अकादेमी साहित्य पुरसकार 2004 वर्सा तिच्या मोटव्यो काण्येच्या ‘अथांग'पुंजेक; आनी याशदामिनी पुरसकार 2009.[5][6] इंग्लिशे भायर, तिच्यो काण्यो हिंदी,मराठी, तेलुगू आनी मलयालम भासांनी भाशांतर केल्यांत. ती कोंकणी अकादेमी 'अनान्या' साहितीक नेमाळ्याची संपादक आसा. जयंती नायक हिचो आस्पाव कोंकणी बरवप्यांच्या गांथनिंत दिसता जाचें नांव कथा दर्पन आनी तें उडवाडायलां 138 वो वाडदीस संपर्पुंक इंस्न्सटिटुत मिनेजीस ब्रागांजा नवेंबर 2009 वर्सा.[7] जयंती नायक आदीं थोमस स्टिवन्स कंोकणी केंद्र हांगा आशिल्ल्ली जी संस्था एक कंोकणी प्रशिक्षण आनी सोदाचो केंद्र आसा जी आल्तो पर्वरीं गोयांत आसा. ती कंोकणिंत पयली पी एच डी.मेळोवपी आसा जिणें आपलो प्रबंद सुमार 2005 वर्सा भेटयलो.[8] टिपण्यो

1. ^ Jump up to:a b "Archived copy". Archived from the original on 2017-10-17. Retrieved 2018-11-20. 2. ^ Jump up to:a b "Bangalore: Award to Goan Konkani Folklore Reseacher Dr Jayanti Naik". Archived from the original on 2018-11-18. Retrieved 2018-11-17. 3. ^ https://books.google.co.in/books?id=1YILeUD_oZUC&pg=PA202&dq=jayanti+naik+konkani&hl=en&sa=X&ved=0CB0Q6AEwAGoVChMIlMe4i8y9xwIVBhemCh1IyApo#v=onepage&q=jayanti%20naik%20konkani&f=false p. 202 4. ^ "My stories are about women: Jyoti Kunkolienkar - Times of India". Archived from the original on 2014-05-18. Retrieved 2015-08-22. 5. ^ "Yashadamini Award conferred on 8 women". Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2015-08-22. 6. ^ "The salt of the Earth". Archived from the original on 2018-02-23. Retrieved 2018-02-23. 7. ^ "Konkani writers eye national canvas - Times of India". Archived from the original on 2009-11-28. Retrieved 2015-08-22. 8. ^ "Thomas Stephens Konknni Kendr". www.tskk.org. Archived from the original on 2016-05-03. Retrieved 2015-08-22.

J.[4]

[5]

Ttipnneo[बदल]

 1. "Bangalore: Award to Goan Konkani Folklore Reseacher Dr Jayanti Naik". Archived from the original on 2018-11-18. Retrieved 2018-11-17. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
 2. https://books.google.co.in/books?id=1YILeUD_oZUC&pg=PA202&dq=jayanti+naik+konkani&hl=en&sa=X&ved=0CB0Q6AEwAGoVChMIlMe4i8y9xwIVBhemCh1IyApo#v=onepage&q=jayanti%20naik%20konkani&f=false p.202
 3. "My stories are about women: Jyoti Kunkolienkar - Times of India". Archived from the original on 2014-05-18. Retrieved 2015-08-22. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
 4. "Konkani writers eye national canvas - Times of India". Archived from the original on 2009-11-28. Retrieved 2015-08-22. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
 5. "Thomas Stephens Konknni Kendr". www.tskk.org. Archived from the original on 2016-05-03. Retrieved 2015-08-22. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जयंती_नायक&oldid=201253" चे कडल्यान परतून मेळयलें